(Ont)Regel de Zorg

Zorgprofessionals besteden 40% van hun werktijd aan administratie. Die tijd gaat ten koste van aandacht voor de patiënt. Dat kan gehalveerd worden, vinden (hoofdrol)spelers in de zorg, inclusief minister Bruins van Medische zorg. Maar hoe bepaal je welke administratieve handelingen geschrapt kunnen worden en welke niet? En werkt deze aanpak ook voor andere sectoren?

Scroll verder

Wat is (Ont)Regel de Zorg?

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, apothekers en andere zorgprofessionals hebben hun handen ineen geslagen om de administratielast te verminderen. Zij doen dat met steun en inzet van minister Bruno Bruins, toezichthouders en zorgverzekeraars.

En met succes. Verscheidene overbodige administratieve handelingen zijn afgeschaft en overal in het land vinden schap- en verbetersessies plaats.

(Ont)regel de zorg is daarmee een beweging geworden door en voor zorgprofessionals.

VvAA en Het Roer Moet Om stonden aan de wieg van deze beweging. De Argumentenfabriek structureerde het denkproces. Wat hebben we gedaan, wat hebben we geleerd en hoe kunnen we jou helpen?

Hoe kunnen we de zorg blijvend (ont)regelen?

Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel regeldruk in de zorg bestaat? Waar zitten de knelpunten? En welke partijen spelen hierbij een rol? En vooral: hoe kunnen we het oplossen? Kees Kraaijeveld, directeur van De Argumentenfabriek, is van begin af aan nauw betrokken bij de beweging van (Ont)Regel de Zorg en leidde talloze schrapsessies. Hij zet alle lessen die zijn geleerd op een rij als handvat voor alle betrokken zorgprofessionals om de regeldruk te verminderen.

Download het hele essay van Kees. Leestip: houd de Oplossingenkaart bij de hand.

Denktank (Ont)Regel de zorg

Van augustus tot en met november 2017 heeft een denktank van negen jonge academici de administratieve last in de zorg in kaart gebracht. Aan de hand van interviews, meeloopdagen en inzage in de werkagenda’s toonde de denktank aan dat zorgprofessionals gemiddeld 40% van hun tijd aan administratie besteden. Tijd die ten koste gaat van de patiënt en van het werkplezier.

De denktank was een initiatief van VvAA en Het Roer Moet Om. De Argumentenfabriek begeleidde de denktank bij het denkproces en faciliteerde met digitaal gereedschap en fraaie vormgegeven visualisaties.

Lees meer.

Schrapgereedschap

Samen met de Denktank ontwikkelden we denkgereedschap om keuzes over administratieve handelingen onderbouwd te maken: De Trechter van Verdunning en de Argumentenkaart.

De Argumentenkaart laat zien welke argumenten zorgprofessionals hebben om een administratieve handeling wel of niet uit te voeren. Deze kaart helpt hen om met elkaar het gesprek te voeren in het dagelijkse werk.

De Trechter van Verdunning is een beoordelingsinstrument om af te wegen of een administratieve handeling of maatregel gemist kan worden of niet. 

Met dit denkgereedschap en een speciaal daarbij ontwikkelde methode voor de ‘Schrapsessies’ hebben in 2018 honderden zorgprofessionals in het hele land hun administratieve agenda onder de loep genomen. 

Landelijk heeft dit al geleid tot 62 schrappunten voor meer zorg en minder onnodige administratieve taken en regels.  Zorginstellingen hebben (ont)regelaars aangesteld die processen helpen vereenvoudigen. En minister Bruins heeft een ‘Actieplan (Ont)Regel de zorg’ aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Bekijk hieronder hoe er al hard wordt gewerkt aan het verminderen van administratieve lasten. Zie ook www.ordz.nl.

 

  

  

 

Resultaat in een oogopslag

We leidden tientallen schrap- en verbetersessies, ordenden de uitkomsten en visualiseerden deze in fraaie schraprapporten per beroepsgroep. Zo zie je in een oogopslag welke handelingen geschrapt kunnen worden en wie wat gaat doen om dit mogelijk te maken. 

Deze uitkomsten vind je ook terug in onze webmodule

Heb je vragen over onze aanpak of wil je ook in jouw organisatie aan de slag met het verminderen en vereenvoudigen van administratie en registraties? Bel of mail ons, we denken graag met je mee. 

Een impressie van een schrapweek in 2018 vind je hier: 

Stichting (Ont)Regel de Zorg

Meer tijd, meer autonomie, minder regels, minder bureaucratie. Dat is waar Stichting (Ont)Regel de Zorg aan werkt.

Stichting (Ont)Regel de Zorg helpt zorgverleners om het heft weer in eigen hand te nemen. De stichting wil bijdragen aan de hiervoor benodigde mentaliteits- en cultuurverandering. Meer zorg, minder administratief gedoe. 

VvAA en De Argumentenfabriek zijn initiatiefnemer van de Stichting. We werken samen met elkaar en andere partijen om zorgprofessionals te helpen de administratiedruk te verminderen.

 

 

Kunnen wij je helpen?

Geen organisatie is dezelfde. Maar het nadenken over regeldruk verloopt op hoofdlijnen wel volgens een vergelijkbaar stramien. Wij kunnen jou via Stichting (Ont)Regel de Zorg helpen met een (maatwerkvariant) van de volgende diensten:

Trechtertrainingen 

In een Trechtertraining leren we jou en jouw collega’s te werken met de Trechter van Verdunning. We oefenen aan de hand van jullie eigen casuïstiek, zodat je na afloop ook al een beeld hebt van kansrijke schrap- en verbeterpunten. 

Een introductietraining duurt een dagdeel (van 3 uur). Een volledige trechtertraining omvat tenminste twee dagdelen en een terugkomdagdeel. 

Meer informatie over de Trechtertraining vind je hier. 

Schrap- en implementatietrajecten

Wil je binnen jouw organisatie werk maken van het schrappen en zoek je concrete ondersteuning in het opstellen van een schrapagenda én wellicht ook begeleiding in de uitvoering ervan? We kunnen helpen in de voorbereiding: schrapsessies begeleiden en actiekaarten ontwikkelen. En we kunnen je helpen bij de implementatie en cultuurverandering.  

Ook een schrapsessie organiseren? Kijk hier voor meer informatie.  

Schrap-enquête

Wil je weten tegen welke administratieve obstakels jouw medewerkers of jouw beroepsgroep aanlopen? We kunnen met een enquête de administratiedruk in kaart brengen. 

  • Hoeveel tijd kosten administratieve handelingen per week?
  • Wat vinden zorgprofessionals de meest tijdrovende administratieve handelingen?
  • Wat vinden zorgprofessionals de meest onzinnige administratieve handelingen?
  • Oplossingsrichtingen

Bekijk de uitkomsten van de schrap-enquêtes van FMS en KNMT.