Hoe is Nederland ingericht? Hoe werkt dit door in de levens van huurders? Wat kunnen we doen om de verschillende beleidsdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten? En hoe zouden we Nederland als geheel beter kunnen inrichten?

Sinds 2015 werken we aan verschillende projecten over ‘lange systemen’, met tot nu toe een viertal publicaties als resultaat. Onder lange systemen verstaan we het geheel van wetten en regels op het gebied van wonen, zorg, pensioen, arbeidsmarkt, onderwijs en zorg. Zó werken lange systemen is het eerste boek in de reeks: hierin onderzoeken we hoe de lange systemen in Nederland zijn ingericht. 

Op basis hiervan hebben we met marktpartijen nagedacht over concrete verbeterideeën binnen de huidige systemen. De resultaten lees je in Innoveren binnen lange systemen. Hoe de systemen doorwerken in de levens van ‘echte mensen’ lees je in Zó leven sociale huurders in lange systemen. In Naar een nieuw sociaal contract hebben we met ministeries nagedacht over hoe we Nederland helemaal opnieuw zouden kunnen inrichten. 

Lees hieronder meer over de projecten, hun initiatiefnemers en hoe ze tot stand zijn gekomen.

(Interessant? Lees ook ons boek Wat veroorzaakt overheidsfalen? die je gratis van onze site kan downloaden.)

Zó werken lange systemen

Voor alle beleidsmakers en strategen die over de schutting van hun domein willen en durven kijken. In het land en in Den Haag. Dit boek gaat over de manieren waarop lange systemen elkaar beïnvloeden. En de manier waarop de systemen het leven van mensen sturen. Onder lange systemen verstaan we het geheel aan wetten, regels, prikkels en maatschappelijke conventies waarbinnen individuen keuzes (moeten) maken. Lange systemen beïnvloeden elkaar sterk en zijn slecht op elkaar afgestemd. Dat is de hoofdboodschap van dit boek. Het is feitelijk en analytisch, gericht op de huidige inrichting van onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, wonen, zorg en pensioen. Het goede nieuws is dat er volop kansen zijn om Nederland beter in te richten. Het boek is een open uitnodiging aan de lezer om hierover mee te denken. Lees meer over dit boek of bekijk het inkijkexemplaar.

Wil je meer weten over het proces, het boek of de visualisaties? Neem contact op met Silvie Zonderland.

Naar een nieuw sociaal contract

Kan het beter? Dat is de vraag die in deze studie centraal staat. Kan wat beter? Het sociale contract van Nederland. Het boek richt zich in hoofdzaak op de sociaal-economische hoofdstukken uit het sociale contract. De vrijheidsgraden en beperkingen die samenhangen met onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, en met wonen, zorg en pensioen. De nadruk ligt hierbij op de aansluiting tussen systemen, op het contract als geheel, en minder op de afzonderlijke hoofdstukken hierin. Hoe kan een nieuw sociaal contract er uit zien? Wat moet er minimaal in staan en welke ‘pluspakketten’ zijn mogelijk?

De studie is mogelijk gemaakt door verschillende ministeries. Koop het boek of download het via onze productpagina.

Wil je meer weten over het proces, het boek of de visualisaties? Neem contact op met Silvie Zonderland.

Innoveren binnen lange systemen

Dit boek neemt de bestaande lange systemen als startpunt en bekijkt de rol van uitvoerende organisaties hierbinnen, zoals: zorgverzekeraars, pensioenfondsen, banken, corporaties, maar ook onderwijsinstellingen, uitvoerders van sociale zekerheid, en arbeidsmarktintermediairs. Resultaat: vijftien innovatieve ideeën die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Zoals: een ‘Funda’ voor zorg- en ouderenwoningen of één persoonlijk overzicht van alle mogelijkheden en financieringsbronnen om je bij te scholen op de arbeidsmarkt. De ideeën uit dit boek zijn de smeerolie voor het bestaande sociaal contract van Nederland.

Dit boek is mogelijk gemaakt door PGGM, CZ, Achmea, Amvest, Rabobank en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Koop het boek of download het via onze productpagina.

Wil je meer weten over het proces, het boek of de visualisaties? Neem contact op met Maarten Gehem.

Zó leven huurders binnen lange systemen

Hoe werken de lange systemen uit in de praktijk van mensenlevens? En welke kansen voor verbetering liggen hier? Zó leven sociale huurders in lange systemen geeft op basis van interviews met sociale huurders inzicht in de manier waarop lange systemen uitwerken in hun levens. De abstracties uit het boek Zó werken lange systemen worden in dit kwalitatieve onderzoek concreet. Bekijk in hoe lange systemen een rol spelen in het leven van sociale huurders en lees ideeën waarmee woningcorporaties het leven van huurders kunnen verbeteren.

We maakten dit boek in opdracht van De Vernieuwde Stad. Download het boek via onze productpagina.

Wil je meer weten over het proces, het boek of de visualisaties? Neem contact op met Katrin Weber.