Denktank Mentale vooruitgang

Een gelukkiger, socialer, betekenisvoller, meer betrokken en daadkrachtiger bestaan voor alle Nederlanders. Dat is het doel van de Denktank Mentale vooruitgang. Om dat te realiseren moeten we ‘mentale vooruitgang’ hoog op de maatschappelijke agenda zien te krijgen.

Scroll verder

Boek Mentale vooruitgang

12 maart is het boek Mentale vooruitgang gepubliceerd en het werd 18 maart aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis. In dit boek doen we suggesties voor nieuwe richtingen van denken en doen die bijdragen aan een mentaal krachtigere samenleving. Hiermee kunnen we op een vruchtbare en wetenschappelijk onderbouwde wijze de mentale kracht vergroten van mensen, gezinnen, organisaties en van de samenleving als geheel.

Dit boek is nuttig leesvoer voor iedereen die geïnteresseerd is vitaliteit, positieve gezondheid, positieve psychologie en mentale veerkracht. Het is een boek voor mensen die houden van preventie, publieke gezondheidzorg en van degelijk overheidsbeleid. Een boek voor een ieder die graag meer wil weten over hoe het bestaan mentaal krachtiger en beter kan.

Het boek is geschreven door Kees Kraaijeveld, Simone Halink en Joep Verbugt en komt voort uit de Denktank Mentale vooruitgang. Je kunt het hier bestellen. Het e-boek kun je hier bestellen

Waarom Mentale vooruitgang?

Ondanks de economische voorspoed, gaat het psychologisch niet goed met ons. Een toenemend aantal Nederlanders lijdt aan een angststoornis, slikt antidepressiva, klaagt over psychische druk en lijdt burn-out verschijnselen – om slechts enkele problemen te noemen. Er gaat iets mis met de mentale staat van Nederland. En mensen voelen dat. Onze grootste zorg zijn wijzelf, zo blijkt al decennia uit onderzoek (SCP). We verwaarlozen de mentale kracht die de basis vormt van onze welvarende samenleving. Valt dit tij te keren? Jazeker. Hoe? Door serieus aandacht te gaan besteden aan onze mentale kracht, zowel op persoonlijk als op relationeel, organisatorisch en maatschappelijk niveau. Vanuit de wens vorm te geven aan een mentaal krachtiger Nederland, zijn we in november 2019 begonnen met de Denktank Mentale vooruitgang.

 

Wat is de Denktank Mentale vooruitgang?

De Denktank Mentale vooruitgang denkt na over hoe mentale vooruitgang eruit kan zien en wat de mentale kracht van mensen, gezinnen, bedrijven en maatschappij vergroot. We werken aan een conceptueel kader dat mensen, beleidsmakers, bestuurders en politici kan helpen inzien dat er op mentaal gebied veel valt te bereiken. Nu materiële vooruitgang ons land niet meer ten volle weet te motiveren, kan ‘Mentale vooruitgang’ fungeren als een aanlokkelijk en voor eeuwig nastrevenswaardig nieuw doel. De uitkomsten van ons denkwerk presenteren we in een boek dat we in maart 2021 zullen publiceren.

 

De denktank wordt gevormd door een groep gemotiveerde deskundigen en bestuurders van onder meer AON, CZ, Dimence, Erasmus Universiteit, de Nederlandse ggz, Humanistisch Verbond, Human Capital Care, Lister, MIND, NIP, RVS, SCP, TNO, Trimbos-instituut, Triodos Bank, UMCU, Universiteit Maastricht en Zilveren Kruis. De Denktank is een initiatief van Joep Verbugt van GGzE en Kees Kraaijeveld van De Argumentenfabriek.

 

“Onzekerheden, beperkingen en tegenslagen. Het zou mooi zijn als we zelf leren hiermee om te gaan, als we zo mentaal sterker worden, en minder hoeven kijken naar zorgprofessionals.”

Joep de Groot, voorzitter Raad van Bestuur zorgverzekeraar CZ

Artikelen Denktank Mentale vooruitgang

Hieronder een overzicht van de verschillende tussenpublicaties die de denktank in 2020 heeft gepubliceerd. De artikelen zijn conceptversies. We zijn nadrukkelijk op zoek naar bruikbare verbeteringen, aanvullingen en suggesties. Het gedachtengoed dat we hiermee ontwikkelen, werken we uit in een boek dat we zullen publiceren in maart 2021.

  1. Hoe vergroten we de mentale weerbaarheid Nederland? (9 december 2019)
  2. Wat gaat er vooruit als we mentaal vooruitgaan? (30 januari 2020)
  3. Hoe kan een mentaal droombeeld van de samenleving eruit zien? (14 maart 2020)
  4. Hoe vergroot je de mentale kracht van de organisatie? (5 juni 2020)
  5. Hoe komen we van deugden tot daden? (3 september 2020)
  6. De mentale staat van Nederland: versplinterd, zinzoekend, prestatiegericht en burn-out (2 oktober 2020)
  7. Geschiedenis van de mentale doorbraak: een terugblik vanuit 2050 (5 januari 2021)

Denktank Mentale vooruitgang in de media

Aflevering Brainwash over mentale vooruitgang

In Brainwash Talks van HUMAN buigen journalisten, schrijvers, wetenschappers, theatermakers en filosofen zich over de grote persoonlijke en maatschappelijke vragen van nu. Deze keer filosoof en psycholoog Kees Kraaijeveld over de mentale crisis in Nederland. Nederland lijdt aan ernstige mentale verwaarlozing, stelt hij in deze aflevering.

Mentale vooruitgang in Reformatorisch Dagblad

Kees Kraaijeveld en Simone Halink staan met het artikel "We moeten uit
collectieve mentale crisis zien te geraken" in het Reformatorisch Dagblad. "Laten we samen elke dag aandacht besteden aan onze mentale fitheid, want de kracht van het collectief is groot." Lees het artikel hier.

Health Holland over "Think Tank Mental Progress"

Lees hier onder "Think Tank Mental Progress" het item in het Engels over de Denktank Mentale vooruitgang in de nieuwsbrief van Health Holland.

"With the publication of the book mental progress in March, the Think Tank marks the start of a large movement in which citizens, organisations, SMEs and more work together."

Boekpresentatie Mentale Vooruitgang 

Het boek Mentale vooruitgang is tijdens een boekpresentatie georganiseerd door GGzE virtueel aangeboden aan Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis. Blokhuis: "De roep mentale weerbaarheid toe te voegen als thema aan het Preventieakkoord wordt steeds sterker." De boekpresentatie vond plaats vanuit Het Ketelhuis op Landgoed De Grote Beek in Eindhoven. Hierbij aanwezig waren Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz, Kees Kraaijeveld en Simone Halink van De Argumentenfabriek en Joep Verbugt, voorzitter Raad van Bestuur bij GGzE. Blokhuis nam deel via een videoverbinding.

 

Talkshow Deltaplan Mentale Gezondheid 

Kees Kraaijeveld was bij deze talkshow, georganiseerd door MIND, aanwezig om over het boek en de bredere beweging Mentale vooruitgang te vertellen. Zijn bijdrage is te zien in de eerste 20 minuten van onderstaande video.


Volkskrant

“Nu de eerste coronagolf enigszins onder controle lijkt, is het van belang dat ook onze mentale gezondheid de aandacht krijgt die ze verdient, stelt de Denktank Mentale Vooruitgang. Daarvoor is een brede beweging van denkers en doeners nodig.”

 

Lees hier het essay van de Denktank Mentale vooruitgang in de Volkskrant.

 Radar+

"Veerkracht is: je krijgt een dreun en komt weer overeind. Bij mentale kracht sta je actief in het leven en krijg je ook bij tegenwind dingen voor elkaar: rechtop van lijf, rechtop van ziel."

Hier lees je het interview met Kees Kraaijeveld over mentale veerkracht, de waarde van een ander helpen en de human nature bias in Radar+ Magazine. HUMAN INC.

"Terwijl mentale kracht heel concreet zichtbaar is - als je erop let. Het zit in emotionele en gedragspatronen, in de ideeën en waarden die je (onbewust) koestert. Die kun je voor een mens, maar ook voor organisaties in kaart brengen, zegt Kraaijeveld."

Lees hier het interview met Kees Kraaijeveld over de denktank en de coronacrisis in het blad HUMAN INC. van het Humanistisch Verbond. 

Mentale vooruitgang op LinkedIn

Wil je meebouwen aan de mentale vooruitgang? Je kunt Mentale vooruitgang nu ook op LinkedIn vinden! Hier kun je alle updates vanuit de denktank volgen en is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Zien we je daar?

 

Dit zijn alle leden van de denktank

Meer weten over Mentale vooruitgang?

Neem dan contact op met Kees Kraaijeveld of Simone Halink.

Kees Kraaijeveld - Directeur

Hoe kunnen we samen een probleem aanpakken? Hoe benut ik de kennis van mijn collega's? Hoe nemen wij een weloverwogen besluit? Hoe overtuigen we anderen van ons standpunt? Dit soort vragen – het type vragen waarmee onze klanten dagelijks de Fabriek bellen – inspireren me al mijn hele volwassen leven.

Simone Halink - Senior Digitaal

De wereld kan beter, daar heeft iedereen ideeën over. Ik wil die ideeën ophalen, concretiseren en vertalen naar actie. Daarom ben ik Kaartenmaker bij De Argumentenfabriek.