Denkhulp - Leven Lang Ontwikkelen in mbo

Welke rol kan een mbo-instelling pakken waar het LLO betreft? Wat zijn hierbij de cruciale vragen en de mogelijke antwoorden? Het boek Leren werken met LLO is een denkhulp voor mbo-instellingen die zich willen (her)oriënteren op LLO. Stapsgewijs doorloopt het boek een denkmodel met vier belangrijke elementen waarover een instelling moet nadenken en beslissingen in nemen. 

Scroll verder

Denkmodel

De vier belangrijke elementen van het denkmodel zijn: de strategie ten aanzien van LLO-aanbod, de cultuur onder medewerkers die hoort bij deze strategie, de organisatie van het LLO-aanbod  en de mensen die de strategie gaan uitvoeren. Door deze structuur biedt het boek mbo-instellingen een heldere denkroute die ze zelf kunnen volgen om uit te denken hoe ze (verder) met LLO aan de slag willen. 

Downloaden invulkaarten en boek

Invulkaarten

Er staan een aantal invulkaarten in om de eigen situatie van een instelling in kaart te brengen. Die kun je hier los downloaden en uitprinten om zelf in te vullen.

  

Boek Leren werken met LLO

Download hier het boek. 

 

 

Initiatiefnemers

Het boek is gemaakt door De Argumentenfabriek op basis van input van een denktank met deskundigen vanuit zes instellingen: ROC Mondriaan, Graafschap College, mboRijnland, Noorderpoort, Gilde Opleidingen en Aeres, en mede mogelijk gemaakt door MBO in Bedrijf.