De Zorgverzekeringswet in perspectief

Nederland heeft, in vergelijking met andere landen in Europa, een goed en toegankelijk zorgstelsel. Dat blijkt uit ons rapport ‘De Zorgverzekeringswet in perspectief’ in opdracht van Coöperatie VGZ.

Scroll verder

Bekijk het rapport

Het rapport biedt naast een vergelijkende analyse ook een blik op de prestaties van dertien jaar zorgverzekeringswet in Nederland. Bekijk en download het rapport hier.

Klik op onderstaande afbeelding om het rapport te openen

Dit rapport is een project van Rekenwerk. Bekijk hier wat Rekenwerk doet en vind meer voorbeeldwerk. 

Resultaten rapport

Goede toegang en hoge levensverwachting

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 is gereguleerde marktwerking in het zorgstelsel geïntroduceerd. Zorgverzekeraars kregen in de Zvw als inkopers van zorg een centrale rol in de curatieve zorg. De intentie van de Zvw was de zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Uit dit rapport blijkt onder andere dat:

  • Nederland in vergelijking met andere Europese landen een goede toegang tot zorg, hoge levensverwachting en weinig te voorkomen sterfgevallen kent;
  • Nederland in vergelijking met andere Europese landen, relatief weinig geld uitgeeft aan curatieve zorg, maar juist relatief veel geld aan de langdurige zorg;
  • de groei van de uitgaven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is afgenomen na de invoering ervan en de uitgavengroei (als percentage van het bbp) is direct verklaarbaar door budgetoverhevelingen.

Klik op onderstaande afbeelding om deze te vergroten

Contact met Rekenwerk

Dit rapport is een project van Rekenwerk. Neem contact op met een van onderstaande personen als Rekenwerk iets voor jou kan betekenen.

(prof. dr.) Daniël van Vuuren – Chef Rekenwerk

Cijfers geven richting. Complexe problemen bestaan uit meerdere onderdelen, waarvan op voorhand niet bekend is welke meer of minder relevant zijn. Dat vereist onderzoek op basis van data, ofwel Rekenwerk. Helder denken lukt nóg beter als je in het woud van argumenten het kaf van het koren kunt scheiden.

(dr.) Daan Ooms – Kwantitatief onderzoeker Rekenwerk

De groeiende stroom aan gegevens maakt dat we steeds meer kunnen weten. Gegevens groeien in volume, maar ook in het aantal verschijningsvormen. Dit maakt kwantitatief onderzoek complexer en daarmee, voor Rekenwerk, leuker. Onderdeel van ons plezier is dat de resultaten van Rekenwerk eenvoudig worden gepresenteerd. Op deze manier kunnen we optimale ondersteuning bieden bij uiteenlopende vraagstukken.

(dr.) Sanne Roessingh – Kwantitatief onderzoeker Rekenwerk

Zoals alle Fabriekers wil ik onze klanten helpen om helder te denken over de problemen die ze hebben. Als kwantitatief onderzoeker doe ik dit door inzicht te bieden in de beschikbare data. Soms zijn dit gegevens die de klant zelf heeft verzameld, soms zijn het openbare statistieken of literatuur. In alle gevallen vormen de cijfers - een weerspiegeling van de echte wereld - het verhaal achter de verschillende argumenten. Beter begrip van de cijfers geeft de argumenten kleur en helpt zo te komen tot weloverwogen besluiten.

Abel d’Ailly - Kwantitatief onderzoeker Rekenwerk

Beleid gaat over het maken van keuzes. Ik geloof niet dat je met economisch onderzoek een objectieve conclusie kan trekken over wat de juiste keuze is. Wel kan het ons inzicht geven in wat de relevante afwegingen zijn. Hierbij is data van steeds groter belang. Heldere inzichten trekken uit data is echter best uitdagend. Gelukkig zijn we daar bij Rekenwerk goed in. Als ondersteuning aan het team wil ik klanten helpen hun data nuttig te gebruiken, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen.