De Verbeterfabriek: hoe kan het beter?

De Argumentenfabriek bestaat tien jaar, en dat vieren we! 

In de afgelopen tien jaren hebben we veel vraagstukken in kaart gebracht, en samen met relaties en klanten nagedacht over hoe we de wereld beter kunnen maken. In het verlengde daarvan ontstond De Verbeterfabriek: in 2016 behandelden we vier thema's waar we samen met onze relaties over willen nadenken. Wat is de situatie nu? En hoe kan dat beter?  

In de loop van het jaar maken we dataverhalen over verschillende thema's die ons aan het hart gaan. Deze thema's worden in bijeenkomsten met experts besproken, met als kernvraag: hoe kan het beter? 

Na afloop van iedere bijeenkomst is het dataverhaal op deze pagina te vinden. 

Jubileum

De Bijstand

undefined

Deeltijd-bijstand als optie om mensen uit de bijstand te krijgen. Dit was een van de prikkelende opties die ter tafel kwam bij de Verbeterfabriek over dit thema op 21 januari. Deskundigen uit de sectoren sociale zekerheid, arbeidsmarkt en onderwijs bogen zich over het dataverhaal Bijstand. Lees meer over deze bijeenkomst.  

 

 

De eerlijke loonstrook

undefined

Tijdens De Verbeterfabriek over “De Eerlijke Loonstrook” op donderdagmiddag 18 februari dachten we met een groep deskundigen na over de wig tussen de loonsom (totale kosten van arbeid voor werkgevers) en het nettoloon (voor werknemers). 

Lees een verslag van deze bijeenkomst of bekijk het dataverhaal De Eerlijke Loonstrook.

Dementie

De Verbeterfabriek over dementie op dinsdag 22 maart begon met het uitgangspunt dat het aantal mensen met dementie de komende decennia fors toeneemt. Gevolg: meer vraag naar dementiezorg en stijgende zorgkosten. Wat is het antwoord daarop?

undefined

Ook voor deze bijeenkomst maakten we weer een dataverhaal over de huidige situatie. Tijdens De Verbeterfabriek wisselden we met deskundigen van gedachten over vragen die de data oproepen. Zoals: Hoe kan dementie worden voorkomen? Hoe krijgt preventie een boost? Welke rol speelt onderzoek bij het terugdringen van dementie en de bijbehorend kosten?

Lees een verslag van deze bijeenkomst, of bekijk het dataverhaal

Op Skipr verscheen naar aanleiding van deze bijeenkomst een blog door Kees Wessels.

Persoonlijkheid

De persoonlijkheid van kinderen beïnvloedt hun prestaties. Schoolsucces is goed voor het kind én voor de samenleving. Nu we weten dat je ook non-cognitieve vaardigheden kunt leren, rijst de vraag: zou het basisonderwijs meer moeten doen aan de ontwikkeling van persoonlijkheid? 

undefined

 

Bekijk het dataverhaal of bekijk aanvullende informatie over persoonlijkheidsontwikkeling in het onderwijs