Cultuurkaart financiële sector

Na 2008 heerste het besef: De financiële sector is goed ziek. De vraag was: Hoe zou een nieuwe, gezonde cultuur eruit moeten zien?
Met de toekomstige leiders in de financiële sector hebben we hun gewenste cultuur in kaart gebracht. 

Scroll verder

Hoe verander je een cultuur?

Terugkijkend is iedereen het erover eens: de cultuur heeft bijgedragen aan de crisis in de financiële sector. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hameren op cultuurverandering, en ook de bestuurders van de Nederlandse banken en verzekeraars zeggen dat het anders moet.

Maar hoe doe je dat, een cultuur veranderen? We hielpen de Nederlandse Vereniging van Banken, Duisenberg School of Finance en de Vrije Universiteit hierover na te denken.

Welke aanpak hebben we bedacht?

Wie een cultuur wil veranderen, moet eerst weten wat er dan anders moet. De eerste denkstap die we hebben gezet, is de gewenste kernwaarden en werkhoudingen voor de financiële sector bepalen.

In grote denkbijeenkomsten hebben we met ruim honderd toekomstige leiders in de financiële sector (mensen onder de vijfendertig jaar) nagedacht over twee vragen: ‘Wat zijn voor toekomstige leiders in de financiële sector de waarden van de gewenste cultuur, en welke werkhoudingen horen hierbij?’ We hebben geholpen bij het maken van keuzes, bij het bepalen van kernwaarden en werkhoudingen die echt belangrijk zijn en waarover consensus bestaat.

De bijeenkomsten waren zeer inspirerend; deelnemers vonden het geweldig om over dit onderwerp na te denken. Kijk maar naar de filmcompilatie van deze bijeenkomsten.

 

Wat is het resultaat?

De uitkomst van het denkwerk hebben we samengevat op de Cultuurkaart financiële sector. De kaart geeft richting bij de benodigde cultuurverandering, is een instrument om verder te praten over cultuur en over het gewenste gedrag dat daarbij hoort.

In een vervolgtraject, in De Nieuwe Poort, hebben we op basis van de Cultuurkaart met jonge mensen uit de sector nagedacht over het gedrag dat bij de kernwaarden hoort. Hiermee maken we de gewenste cultuur concreter en wordt het gesprek over cultuur nog spannender. Zo kom je steeds dichter bij de dilemma’s van de individuele medewerker.

Bekijk ook de Gedragskaart die op basis van deze bijeenkomsten is gemaakt. 

Wat is de maatschappelijke relevantie?

Uit de groep jonge mensen die in dit project hebben meegedacht, zijn vier cultuurambassadeurs gerekruteerd. Zij praten binnen hun eigen bank tot op het hoogste niveau mee over de cultuurverandering en hebben ook buiten hun eigen bank impact.

Op 7 mei 2014 hebben zij de Cultuurkaart aangeboden aan minister Dijsselbloem. Daarnaast presenteren ze de kaart op grote congressen, zoals op het compliance congres .

undefined

In de media hebben Trouw en NU.nl over deze kaart geschreven. De Vrije Universiteit heeft een debat georganiseerd dat verder op de Cultuurkaart ingaat.

Hoe gaat het nu verder?

Met het maken van een Cultuurkaart alleen ben je er nog niet. Het vervolggesprek is in volle gang. Dit verloopt deels via de interne cultuurtrajecten bij de individuele banken. Maar ook sectorbreed stopt de permanente zelfreflectie niet.

De ‘young financials dialogen’ hebben geresulteerd in een Gedragskaart, waarmee de gewenste cultuur nog explicieter is gemaakt, ook voor de maatschappij. Klanten van banken en andere betrokkenen weten nu wat ze van de financiële sector mogen verwachten. Dit betekent dat alle mensen die in deze sector werken zich hier ook meer naar gedragen. Bovendien zullen collega’s elkaar hier scherp op houden en vragen stellen als ze zich ergens zorgen over maken.

Met de Cultuurkaart hebben we een basis neergezet. Het is een belangrijke stap in de gewenste cultuurverandering naar een betrouwbare, integere, betrokken, ambitieuze en dienstbare financiële sector.