Hoe denk je helder na over het maken van beleid?

Goed beleid maken is wat anders dan uitvoering geven aan het zoveelste ideetje van een bewindspersoon of bestuurder. Goed beleid vergt vakkundig denkwerk. Denkgereedschap als de Beleidskaart helpt de kwaliteit van beleid te vergroten. 

Scroll verder

Hoe denk je helder na over beleid?

Of je nu nadenkt over de voors en tegens van de winning van schaliegas of van een vorm van tuchtrecht in de jeugdzorg, je komt er gaandeweg altijd achter dat het plan dat je aan het beargumenteren bent slechts één van de mogelijke opties is. Welke beleidsopties zijn er dan nog meer? Om die vraag te beantwoorden, moet je eerst goed weten welk probleem je probeert op te lossen. En waar wil je eigenlijk naartoe? Wat zijn de beleidsdoelen? Dat zijn vragen die elke professionele beleidsmaker zichzelf zou moeten stellen.

De Rijksoverheid stelt sinds 2011 strenge eisen aan beleid en schrijft het gebruik van het zogenaamde Integraal Afwegingskader voor. Helaas wordt dit kader in de praktijk weinig gebruikt. In samenwerking met een aantal van onze klanten, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Autoriteit Financiële Markten, hebben we een handzame Beleidskaart gemaakt om beleidsmakers toch in staat te stellen de kwaliteit van hun werk te verhogen. 

 

 

Welke aanpak hebben we bedacht?

Op basis van bestaande beleidstheorieën en het Integraal Afwegingskader hebben we een concept Beleidskaart gemaakt waarin we het denken over nieuw beleid in stappen hebben opgeknipt. Deze stappen hebben we van inhoudelijke vragen voorzien waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen. Vervolgens hebben we de conceptkaart in een aantal denksessies voorgelegd aan zowel bestuurskundigen als beleidsmakers.

Na de kaart vijf jaar te hebben gebruikt in trainingen en gesprekken met klanten, heeft De Argumentenfabriek de kaart geactualiseerd en aangescherpt op basis van praktijkervaringen.

 

Wat is het resultaat?

De Beleidskaart geeft een stapsgewijs overzicht aan de hand waarvan je helder beleid kunt maken. De kaart is bedoeld voor beleidsmakers bij (semi-)overheidsorganisaties die systematisch over de inhoud van beleid willen nadenken. 

De Denkacademie gebruikt de Beleidskaart als basis voor de training Beter beleid maken. Je leert in de training onder andere scherp te doordenken en formuleren hoe je van de huidige naar de gewenste situatie komt.

 

Wat vindt de gebruiker?

Michel van Leeuwen
De Beleidskaart hangt hier aan de muur; ik gebruik hem geregeld bij gesprekken over nieuw beleid. De kaart blijft nuttig bij systematisch nadenken.
Michel van Leeuwen, ministerie van Veiligheid en Justitie

 

 

 

 

Wat is de maatschappelijke relevantie?

De Beleidskaart helpt om de kwaliteit van beleid van Nederlandse (semi-)overheden te verhogen. De kaart is inmiddels een veelgebruikt beleidsinstrument bij de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en semi-overheidsorganisaties.