Hoe denk je helder na over het maken van beleid?

Goed beleid maken is wat anders dan uitvoering geven aan het zoveelste ideetje van een bewindspersoon of bestuurder. Goed beleid vergt vakkundig denkwerk. Denkgereedschap als de Beleidskaart helpt de kwaliteit van beleid te vergroten. 

Hoe denk je helder na over beleid?

Of je nu een Argumentenkaart maakt met de voors en tegens van de winning van schaliegas of van een vorm van tuchtrecht in de jeugdzorg, je komt er gaandeweg altijd achter dat het plan dat je aan het beargumenteren bent slechts één van de mogelijke opties is. Welke beleidsopties zijn er dan nog meer? Om die vraag te beantwoorden, moet je achterhalen welk probleem je probeert op te lossen. Waar wil je eigenlijk naartoe? Wat is het beleidsdoel? Dat zijn vragen die elke professionele beleidsmaker zichzelf zou moeten stellen.

De Rijksoverheid stelt sinds 2011 strenge eisen aan waar beleid aan moet voldoen. Helaas is het fraaie Integraal Afwegingskader dat toen is gemaakt alweer bijna vergeten. In samenwerking met een aantal van onze klanten, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Autoriteit Financiële Markten, hebben we een handzame beleidskaart gemaakt om beleidsmakers toch in staat te stellen de kwaliteit van hun werk te verhogen. 

Welke aanpak hebben we bedacht?

Op basis van bestaande beleidstheorieën en het hierboven al genoemde Integraal Afwegingskader hebben we een concept beleidskaart gemaakt waarin we het denken over nieuw beleid in zeven stappen hebben opgeknipt. Deze stappen hebben we van inhoudelijke vragen voorzien waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen. Vervolgens hebben we de conceptkaart in een aantal denksessies voorgelegd aan zowel bestuurskundigen als beleidsmakers.

Wat is het resultaat?

De uiteindelijke Beleidskaart geeft een stapsgewijs overzicht aan de hand waarvan je helder beleid kunt maken. De kaart is bedoeld voor beleidsmakers bij (semi-)overheidsorganisaties. De kaart bevat vragen naar de inhoud van beleid.

In de training Beter beleid maken georganiseerd door De Denkacademie, leert u een methode om stapsgewijs van de huidige situatie te komen tot de gewenste situatie. 

Wat vindt de gebruiker?

Michel van Leeuwen
“De beleidskaart hangt hier aan de muur; ik gebruik hem geregeld bij gesprekken over nieuw beleid. De kaart blijft nuttig bij systematisch nadenken.”
Michel van Leeuwen, ministerie van Veiligheid en Justitie

 

 

Wat is de maatschappelijke relevantie?

De beleidskaart is inmiddels een veelgebruikt beleidsinstrument in Den Haag, maar ook bij andere (semi)-overheidsorganisaties.

Vanuit onze Denkacademie geven we trainingen in het gebruik van de kaart. 

Met wie kan ik contact opnemen?