Wat is het vraagstuk?

De toekomst van gas in Nederland staat ter discussie. Dat geldt voor de winning van gas, vooral in Groningen, maar ook voor het gebruik van gas, dat uiteindelijk niet meer past in de duurzame energievoorziening van de toekomst. Om gestructureerd na te denken over beslissingen rond de toekomst van gas, hebben we drie belangrijke aspecten verkend: winning van gas, gebruik van gas en de toewijzing van inkomsten uit gas. Voor elk aspect hebben we als gedachte-experiment een mogelijke toekomst uitgedacht en deze vervolgens beargumenteerd. 

Hoe hebben we dit aangepakt?

Allereerst hebben we in overleg met het ministerie van Economische Zaken bepaald welke vragen over de toekomst van gas interessant zijn om te beargumenteren. En deze als gedachte-experiment uitgewerkt tot opties: mogelijke toekomstige keuzes voor Nederland rond gaswinning, gasgebruik en de toewijzing van gasbaten. Het gedachte-experiment over gaswinning stelt voor te stoppen met gaswinning op land. Bij gebruik stoppen we met de inzet van gas voor het verwarmen van huizen en kantoren en het maken van stroom. En in het derde gedachte-experiment wijzen we een deel van de publieke gasinkomsten, de gasbaten, toe aan de regio’s waar gaswinning plaatsvindt. 

Deze vraagstukken raken aan veel thema’s en partijen. Om een volledig beeld te krijgen van vele argumenten rond deze drie vraagstukken, hebben we in een serie van zes denksessies met tientallen, heel diverse deskundigen gesproken. In een denksessie zitten bijvoorbeeld lokale omwonenden van gaswinningslocaties, wetenschappers, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties en gasproducenten samen aan tafel om argumenten voor en tegen de opties scherp te krijgen. We vragen ze hierbij los van hun eigen opvatting of belang mee te denken en vragen door tot de kern van het argument duidelijk is opgeschreven. 

Wat is het resultaat?

Het resultaat bestond in de eerste plaats uit een serie interessante bijeenkomsten waar deskundigen met heel uiteenlopende achtergronden met elkaar hebben gesproken over gas in Nederland. Een dialoog die duidelijk maakt hoe ingewikkeld de keuzes zijn, zelfs vanuit vaste overtuigingen die belanghebbenden in Nederland lijken te hebben. 

Klik op onderstaande afbeelding om te kaarten in te zien 

 

undefined

Op basis hiervan hebben we een serie van drie Argumentenkaarten gemaakt, één kaart per vraagstuk, over de toekomst van gas in Nederland. De kaarten brengen alle relevante argumenten voor én tegen steeds overzichtelijk in beeld: wat zijn positieve en negatieve effecten van stoppen met gaswinning op het klimaat? En op de economie? Het ministerie van Economische Zaken gebruikt deze kaarten voor hun eigen gedachtevorming, zoals in de Energieagenda en voor hun gesprekken met belanghebbenden. Zij deelt deze Argumentenkaarten bovendien met de buitenwereld, zodat iedereen zijn of haar eigen oordeel kan vormen en het gesprek hierover beter kan voeren.

Bekijk de Argumentenkaarten

Wat is de relevantie?

Vragen over de toekomst van gas in Nederland gaan ons allemaal aan. Het gaat niet simpelweg over het kiezen van een energiebron, zoals de Argumentenkaarten laten zien, maar over de effecten hiervan op de veiligheid van inwoners, onze welvaart, het klimaat en de inrichting van ons land. Het verleden heeft duidelijk gemaakt hoe complex besluitvorming over gas is. De Argumentenkaarten geven zelf geen antwoorden, maar brengen die complexiteit wel helder en overzichtelijk in beeld. Zodat wij met z’n allen, van beleidsmaker tot betrokken burger, een beter geïnformeerd gesprek kunnen voeren. Met welke effecten moeten we rekening houden bij het nemen van een beslissing? En onder welke voorwaarden kunnen beslissingen over gaswinning en gasgebruik leiden tot gewenste effecten en draagvlak? We hopen van harte dat deze serie Argumentenkaarten bijdragen om tot betere beslissingen te komen over de toekomst van gas in Nederland.