Wat zijn de resultaten?

Tot dusver hielpen we vijf regio's hun werkplan op te stellen: Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Zuidoost-Brabant, en Friesland. Gaandeweg zullen regio’s hun werkplan aanscherpen en bijstellen. We wensen alle regio’s veel succes bij het uitvoeren van hun werkplan.