113 Zelfmoordpreventie

Elke dag plegen in Nederland vijf mensen zelfmoord. 113 Zelfmoordpreventie probeert dit aantal drastisch terug te dringen. Ze doet dit door mensen met zelfmoordgedachten hulp te bieden, online of telefonisch. En door uiteenlopende acties uit te voeren samen met regionale Actienetwerken. De Argumentenfabriek helpt deze netwerken met het maken van een Werkplan. Met welke doelen en acties gaat het netwerk zelfmoord in hun regio terugdringen?

Wat is het vraagstuk?

De Actienetwerken bestaan uit zorgspelers zoals de GGD, ggz-instellingen en huisartsen, maar ook uit ervaringsdeskundigen, scholen, politie, Prorail, NS en UWV. De netwerken zetten zich in om de voor die regio specifieke risicogroepen te bereiken.

113 Zelfmoordpreventie biedt de netwerken een in Duitsland succesvol bewezen aanpak om zelfmoord terug te dringen. Deze aanpak is gebaseerd op vier pijlers:
1. Huisartsen trainen en ondersteunen
2. Professionals zoals docenten en UWV-medewerkers en netwerkpartners trainen en inzetten
3. Risicogroepen en naasten benaderen en helpen
4. Publiekscampagne uitrollen

Acties variëren van het neerleggen van folders op plaatsen waar risicogroepen komen, zoals bij kappers, cafés of bouwmarkten, tot het beter uitwisselen van informatie tussen huisartsen en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen.

Hoe pakken we dit aan?

Tijdens een denkdag helpen we het netwerk om een werkplan te ontwikkelen. Met welke doelen en acties gaat het netwerk de komende tijd aan de slag? We denken hier in drie stappen over na. De eerste denkstap is die van analyse. We brengen in kaart wat de huidige situatie rond suïcide en preventie is in de regio. Hoeveel zelfmoorden vonden de afgelopen jaren plaats? Wat zijn de kenmerken van suïdidepogers en -plegers?

De tweede denkstap gaat over de doelen die het netwerk voor de vier pijlers die net zijn genoemd wil bereiken. Denk aan het trainen van een bepaald percentage van de huisartsen. 

In de derde denkstap vertalen we de doelen per pijler in concrete acties. Denkstap twee en drie vormen samen het Werkplan van het Actienetwerk.

Wat zijn de resultaten?

Tot dusver hielpen we vijf regio's hun werkplan op te stellen: Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Zuidoost-Brabant, en Friesland. Gaandeweg zullen regio’s hun werkplan aanscherpen en bijstellen. We wensen alle regio’s veel succes bij het uitvoeren van hun werkplan.