Helder denken over zorg

Goede zorg begint bij inzicht in feiten, duidelijke argumenten en een breed gedragen strategie. Helder nadenken is de basis voor een geslaagd resultaat.

Met stakeholders een gedragen visie of concrete acties bepalen? Hulp nodig bij het bepalen van de juiste strategie? Of een Keuzehulp die patiënten en artsen in staat stelt samen de beste behandeling te kiezen? De sector zorg heeft de kennis en ervaring om ingewikkelde vragen over de zorg te beantwoorden. En we visualiseren de uitkomsten. Zodat iedereen er mee aan de slag kan.

Jeugd- of ouderenzorg. Cure of care. Overheid of industrie. Ziekenhuis of thuiszorg. Beroeps- of patiëntenvereniging. Zorgverzekeraar of farmaceut. Wij zijn actief voor allerlei spelers in de zorg. Kunnen we jouw organisatie helpen met helder denkwerk?

Gezamenlijk een regiovisie maken

Een snel groeiend aantal ouderen heeft zorg nodig terwijl het tekort aan gekwalificeerd personeel oploopt. Samenwerken in de regio is het devies van het ministerie van VWS. Maar samenwerken waaraan en hoe doe je dat met collega’s/concurrenten?  Wij helpen regio’s om tot een gezamenlijke visie te komen waardoor helder is wat instellingen sámen oppakken en waar draagvlak voor is. Dit deden wel al voor de regio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Capelle en Krimpen aan den IJssel en doen we nu voor Waardenland. Ook een regiovisie maken? Neem contact op.

Zó werkt de zorg in Nederland

Neutrale informatie, eenduidige cijfers en overzicht van hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar zit. Met heldere visualisaties en bondige teksten maken we, als uitvoerend partner van Platform Zó werkt de zorg, boeken en andere producten voor iedereen die bij de zorg betrokken is.

Namens Platform Zó werkt de zorg verschenen tot nu toe:

Platform Zó werkt de zorg brengt het zorgstelsel ook in kaart ook met een gratis app.  
Heb je ideeën voor nieuwe boeken en producten? We praten er graag over.

De (e-)boeken zijn ook verkrijgbaar bij webshops zoals Bol.com en Managementboek.nl.

Keuzehulp voor moeilijke beslissingen

In de spreekkamer ontgaat patiënten veel informatie die een arts ze vertelt. Voor het maken van goede keuzes over bijvoorbeeld een behandeling heb je die informatie wel nodig. Onze Keuzehulpen helpen patiënten en familieleden bij de voorbereiding en tijdens een gesprek met de behandelend arts. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn argumenten voor en tegen deze opties?

Met VUMC en direct betrokkenen maakten we de Keuzehulp genitale operaties voor Transmannen en de Keuzehulp Vruchtbaarheidsbehoud voor onder meer kankerpatiënten. Perfect om samen met arts en betrokken te beslissen. De Keuzehulp voor transmannen is besproken in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Sexual Medicine.

(Ont)regel de zorg

Zorgprofessionals besteden 40% van hun werktijd aan administratie. Die tijd gaat ten koste van aandacht voor de patiënt. Dat kan gehalveerd worden, vinden (hoofdrol)spelers in de zorg inclusief minister Bruins van Medische zorg. Maar hoe bepaal je welke administratieve handelingen geschrapt kunnen worden en welke niet? 

De Argumentenfabriek ontwikkelde samen met de denktank (Ont)Regel de Zorg denkgereedschap om op basis van heldere vragen en argumenten de discussie te voeren: De Trechter van Verdunning en de Argumentenkaart.

Ook hielpen we VvAA en de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) bij het uitzetten en analyseren van een enquête naar de administratieve druk onder medisch specialisten.  

Het resultaat: 62 schrappunten voor meer zorg en minder onnodige administratieve taken en regels, die namens zeven verschillende beroepsgroepen zijn overhandigd aan de minister voor Medische zorg. Hierbij staat ook welke partijen welke actie ondernemen aangezien het schrappen van regels alleen succesvol is als actoren als zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en/of de overheid hun aandeel leveren. 

We hebben de schraprapporten die zijn voortgekomen uit de schrap- en verbetersessies in januari 2018 op onze site gepubliceerd.

Om een helder overzicht te krijgen, hebben we een webmodule ontwikkeld voor op de website van (Ont)Regel de Zorg, die overzichtelijk pér beroepsgroep en pér actor laat zien wanneer zij wat moeten doen. Om zo bij te dragen aan het uiteindelijke doel: de halvering van administratieve regeldruk. 

Wil je meer weten, of ook schrapsessies organiseren? Bel of mail ons, we denken graag mee. Een impressie van de eerste schrapweek van 2018 vind je hier: 

Lees meer: www.vvaa.nl/ontregeldezorg  en www.zorgagendas.nl

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Kees Wessels leidt de sector Zorg van De Argumentenfabriek. Hij zet de kennis en kunde, die hij de afgelopen jaren als journalist en communicatieadviseur voor zorginstellingen opdeed, met groot plezier in om een uitweg te vinden in het informatiedoolhof dat de zorg regelmatig is.

Gertrude van Driesten is senior kaartenmaker voor de sector Zorg. In deze functie komen haar inhoudelijke, politiek-bestuurlijke en creatieve expertise samen. Met haar kennis van de zorg, enthousiasme en humor kan zij u helpen om ingewikkelde zorgvraagstukken te ontrafelen, de afzonderlijke onderdelen te ordenen en deze concreet te verwoorden.

Gertrude van Driesten - Senior Zorg gertrude@argumentenfabriek.nl +31 6 8157 1092

Reijer Lomans is kaartenmaker voor de sector Zorg en secretaris van Platform Zó werkt de zorg. De afgelopen jaren hielp hij zorgverleners, beroepsverenigingen en overheidsinstanties bij complexe vraagstukken, van het schrappen van overbodige regels op de werkvloer tot het ontwikkelen van vergezichten op de zorg. 

Reijer Lomans – Kaartenmaker en Projectsecretaris Zorg reijer@argumentenfabriek.nl +31 20 412 4001

Ingrid Doude van Troostwijk is kaartenmaker en denkbegeleider voor de sector Zorg. Als ervaren Fabrieker helpt ze met veel plezier klanten in de zorgsector bij het in goede banen leiden van hun denkwerk. Van strategietrajecten, visieontwikkeling en cultuurtrajecten, tot het helder in beeld brengen hoe onze zorg in elkaar zit.

Ingrid Doude van Troostwijk - Kaartenmaker Zorg ingrid@argumentenfabriek.nl +31 20 412 4001