Helder denken over zorg

Goede zorg begint bij inzicht in feiten, duidelijke argumenten en een breed gedragen strategie. Helder nadenken is de basis voor een geslaagd resultaat.

Met stakeholders een gedragen visie of concrete acties bepalen? Hulp nodig bij het bepalen van de juiste strategie? Of een Keuzehulp die patiënten en artsen in staat stelt samen de beste behandeling te kiezen? De sector zorg heeft de kennis en ervaring om ingewikkelde vragen over de zorg te beantwoorden. En we visualiseren de uitkomsten. Zodat iedereen er mee aan de slag kan.

Jeugd- of ouderenzorg. Cure of care. Overheid of industrie. Ziekenhuis of thuiszorg. Beroeps- of patiëntenvereniging. Zorgverzekeraar of farmaceut. Wij zijn actief voor allerlei spelers in de zorg. Kunnen we jouw organisatie helpen met helder denkwerk?

Zó werkt de zorg in Nederland

Neutrale informatie, eenduidige cijfers en overzicht van hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar zit. Met visualisaties en bondige teksten maken we boeken voor iedereen die bij de zorg betrokken is. In diverse opleidingen gebruiken studenten al het boek Zó werkt de zorg in Nederland. Samen met 16 belangrijke zorgpartijen, verenigd in het Platform Zó werkt de zorg, maken we ook verdiepende specials. In juni 2017 is Zó werkt de huisartsenzorg verschenen. En nieuwe specials zijn in de maak. Ideeën? We praten er graag over.

Platform Zó werkt de zorg brengt het zorgstelsel in kaart, ook met een gratis app.

De (e-)boeken zijn verkrijgbaar bij webshops zoals Bol.com en Managementboek.nl.

Van kernwaarden naar doelen en acties

Kernwaarden, doelen en uitgangspunten zijn veelal het begin van strategie en beleid. Maar hoe pas je begrippen als ‘bewustwording’, ‘impact’ en ‘eigen regie’ toe in de dagelijkse praktijk? En hoe behaal je met ketenpartners gezamenlijke doelen? De Argumentenfabriek hielp de afgelopen jaren veel partijen met deze vertaalslag. Een voorbeeld is de GGD Amsterdam die met stakeholders algemene doelen vertaalde naar concrete doelstellingen en acties om hepatitis B en C aan te pakken.

(Ont)regel de zorg

Zorgprofessionals besteden 40% van hun werktijd aan administratie. Die tijd gaat ten koste van aandacht voor de patiënt. Dat kan en moet anders, vinden (hoofdrol)spelers in de zorg inclusief minister Bruins van Medische zorg. Maar hoe bepaal je welke administratieve handelingen geschrapt kunnen worden en welke niet?

De Argumentenfabriek ontwikkelde samen met de denktank (Ont)Regel de Zorg denkgereedschap om op basis van heldere vragen en argumenten de discussie te voeren: De Trechter van Verdunning en de Argumentenkaart.

Ook hielpen we VvAA en de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) bij het uitzetten en analyseren van een enquête naar de administratieve druk onder medisch specialisten.  

In 2018 gaan zorgprofessionals verder met het schrappen van administratieve regels. Zij gebruiken hiervoor dit denkgereedschap. Wil je meer weten, of ook schrapsessies organiseren? Bel of mail ons, we denken graag mee. Een impressie van de eerste schrapweek van 2018 vind je hier: 

Lees meer: www.vvaa.nl/ontregeldezorg  en www.zorgagendas.nl

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Kees Wessels leidt de sector Zorg van De Argumentenfabriek. Hij zet de kennis en kunde, die hij de afgelopen jaren als journalist en communicatieadviseur voor zorginstellingen opdeed, met groot plezier in om een uitweg te vinden in het informatiedoolhof dat de zorg regelmatig is.

Gertrude is senior kaartenmaker voor de sector Zorg. In deze functie komen haar inhoudelijke, politiek-bestuurlijke en creatieve expertise samen. Met haar kennis van de zorg, enthousiasme en humor kan zij u helpen om ingewikkelde zorgvraagstukken te ontrafelen, de afzonderlijke onderdelen te ordenen en deze concreet te verwoorden.

Gertrude van Driesten - Senior Zorg gertrude@argumentenfabriek.nl +31 6 8157 1092