Helder denken over werk

Sinds de start van De Argumentenfabriek houden wij ons bezig met vraagstukken die over de arbeidsmarkt gaan. Dit is een aandachtsgebied dat niet alleen voor ieder individu, maar ook voor organisaties en de samenleving zeer belangrijk is.

We begeleiden denkwerk over grotere maatschappelijke thema’s zoals werken in de toekomst, de sociale zekerheid, een leven lang ontwikkelen, de regionalisering van de arbeidsmarkt en de inclusieve organisatie. We helpen bedrijven en organisaties bij het nadenken over arbeidsverhoudingen, over personeelsbeleid en over de organisatiecultuur.

Voor individuen denken we na over vragen als: ‘Wat betekent het voor je werk en inkomen als je chronisch ziek wordt?’ en ‘Zal ik met pensioen gaan of toch nog even doorwerken?’

Werken in de toekomst

Voor de ABU, ABNAMRO en UWV maakte De Argumentenfabriek een kaartenboek over ‘Werken in de Toekomst’. Met behulp van zo’n 50 deskundigen zijn ruim 70 trends in kaart gebracht die van invloed kunnen zijn op ons werk in de toekomst. Een zorgvuldige selectie van de grootste onzekerheden leidde tot vier scenario’s voor ons werk in 2026. De grootste onzekerheden zijn: ‘gaan we betaald werk in de toekomst meer of minder belangrijk vinden’ en: ‘welke organisatievorm wordt dominant: grote organisaties of netwerken?’

Deze scenario’s kunnen onder meer helpen bij het nadenken over HR-beleid, de diensten die je als organisatie biedt, de inclusieve arbeidsmarkt, het vormgeven van de arbeidsverhoudingen, het inrichten van je ICT-infrastructuur en de keuze voor huisvesting van je organisatie.

Met wie kan ik contact opnemen?

Jenny Kossen (econoom) werkt sinds 2008 bij De Argumentenfabriek. Zij benut haar Fabrieksbrede kennis en ervaring nu veelal voor projecten die gaan over kwetsbare groepen in de samenleving en/of over de arbeidsmarkt.

Jenny Kossen - Senior Kaartenmaker

Geluk, intelligentie, gezondheid, geld. Het is in Nederland, en in de wereld, niet gelijk verdeeld. Dit roept over de hele samenleving allerlei vraagstukken op. Hoe organiseren we onderwijs voor kinderen, rekening houdend met ieders talenten en beperkingen? Hoe kunnen alle mensen een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving? Hoe richten we systemen zo in dat een persoonlijke tegenvaller in het ene domein niet leidt tot tegenvallers in andere domeinen?