Helder denken over werk en inkomen

Sinds de start van De Argumentenfabriek houden wij ons bezig met vraagstukken die over de arbeidsmarkt gaan. Dit is een aandachtsgebied dat niet alleen voor ieder individu, maar ook voor organisaties en de samenleving zeer belangrijk is.

We begeleiden denkwerk over grotere maatschappelijke thema’s zoals werken in de toekomst, de sociale zekerheid, een leven lang ontwikkelen, de regionalisering van de arbeidsmarkt en de inclusieve organisatie. We helpen bedrijven en organisaties bij het nadenken over arbeidsverhoudingen, over personeelsbeleid en over de organisatiecultuur.

Voor individuen denken we na over vragen als: ‘Wat betekent het voor je werk en inkomen als je chronisch ziek wordt?’ en ‘Zal ik met pensioen gaan of toch nog even doorwerken?’

Voorbeeldwerk

Platform Toekomst van Arbeid 

Het Platform Toekomst van Arbeid is een samenwerking van partijen actief in werken, leren en verzekeren. Partijen streven naar verbeteringen op deze terreinen, niet in de laatste plaats door systemen te hervormen. Het is een platform om fundamenteel te kunnen nadenken over de toekomst van werken, leren en verzekeren, los van de waan en de belangen van vandaag. Niet als intellectuele oefening, maar met als ambitie de besluitvorming in Nederland op deze onderwerpen de noodzakelijke duw te geven.

Het platform heeft vijf boeken gepubliceerd, bekijk ze hier

 


Werken in de toekomst

Voor de ABU, ABNAMRO en UWV maakte De Argumentenfabriek een kaartenboek over ‘Werken in de Toekomst’. Met behulp van zo’n 50 deskundigen zijn ruim 70 trends in kaart gebracht die van invloed kunnen zijn op ons werk in de toekomst. Een zorgvuldige selectie van de grootste onzekerheden leidde tot vier scenario’s voor ons werk in 2026. De grootste onzekerheden zijn: ‘gaan we betaald werk in de toekomst meer of minder belangrijk vinden’ en: ‘welke organisatievorm wordt dominant: grote organisaties of netwerken?’

Deze scenario’s kunnen onder meer helpen bij het nadenken over HR-beleid, de diensten die je als organisatie biedt, de inclusieve arbeidsmarkt, het vormgeven van de arbeidsverhoudingen, het inrichten van je ICT-infrastructuur en de keuze voor huisvesting van je organisatie.

Met wie kan ik contact opnemen?

Meer weten over de sector Werk en inkomen? Neem dan contact op met Frank Kalshoven. Hij is tevens een van onze directeuren.

Frank Kalshoven - Directeur

Helder denken kan de wereld beter maken, dat is mijn diepe overtuiging. Het is de belangrijkste reden waarom Kees Kraaijeveld en ik begin 2006 De Argumentenfabriek hebben opgericht en daar nu vol trots de directeuren van zijn.