Helder denken over voedsel

Voedsel. Als mensen hebben we er dagelijks meermaals mee te maken. We zijn in Nederland goed in het verbouwen ervan. Veel partijen hebben er hun aandeel in: van boer tot consument, van handelaar tot horeca. Ons voedsel is goedkoop en veilig maar andere waarden staan onder druk. Want de productie en consumptie van voedsel heeft grote impact op klimaat, natuur en mens.

Ofwel, voedselvraagstukken zitten complex in elkaar. De Argumentenfabriek is opgericht mensen te helpen nadenken over complexe vraagstukken. Hoe? We bieden beleidsmakers grip op de veelheid aan vragen en weten de kern uit een vraagstuk te halen. We helpen bedrijven scherp te formuleren wat er anders kan en hoe. We helpen beleidsmakers van Rijk, provincie en gemeente, maar ook burgers onderbouwde keuzes te maken door alle relevante argumenten overzichtelijk in beeld te brengen. En we faciliteren een constructief gesprek tussen mensen met uiteenlopende opvattingen om tot gedragen beleid te komen op basis van feiten, argumenten en waarden.

De afgelopen jaren begeleidden we onder meer projecten over manieren om de groente- en fruitconsumptie van Nederlanders te verhogen, over kringlooplandbouw, over een gezamenlijke strategie voor de brood- en banketsector en over een visie van de keten op verduurzaming van voedsel. We werkten onder meer voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), brancheorganisaties van groenten en fruit, vlees en brood, en de Commissie voor Genetische Modificatie (COGEM). Hieronder lees je meer over een aantal projecten die we deden rondom kringlooplandbouw.    

Voorbeeldwerk

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is de richting die minister Carola Schouten van LNV op wil met de landbouw. Voor meer biodiversiteit, een verbeterd dierenwelzijn en een gezonder milieu moeten boeren op een andere manier gaan werken. Met minder afval, minder uitstoot van stoffen zoals stikstof en betere benutting van grondstoffen en reststromen.

Al in 2010 dachten we voor het ministerie na over kringlooplandbouw. Destijds brachten we de argumenten voor en tegen de voer-mest-kringloop in kaart. Deze argumenten nog steeds actueel. De hamvraag is immers nog steeds wat we onder een kringloop verstaan: een lokale kringloop, een regionale, een nationale of een internationale. De schaal heeft gevolgen voor hoe kringlooplandbouw vormgegeven wordt en ook hoe groot de bijbehorende (maatschappelijke) kosten en baten dan zijn.

Klik op onderstaande kaart om hem te vergroten

 

Recenter faciliteerden we een denksessie met de Taskforce Verdienvermogen die is ingesteld door LNV. De Taskforce bracht aanbevelingen in kaart hoe boeren kunnen investeren in en verdienen aan kringlooplandbouw. Ook begeleidden we een denksessie over wat melkveeboeren nodig hebben om grondgebonden te werken. ‘Grondgebondenheid’ houdt in dat boeren hun vee zoveel mogelijk met zelf verbouwd voer voeden en dat ze mest zoveel mogelijk op eigen en nabijgelegen grond afzetten. Deze principes passen bij de gedachte van kringlooplandbouw. De sessie vond plaats op het Agrifood-congres van NRC Live in juni 2019.

Met wie kan ik contact opnemen?

Heb je een voedselvraagstuk, wil je eens samen nadenken over wat De Argumentenfabriek voor je kan betekenen of ben je nieuwsgierig naar wat we doen? Neem contact op met Sara Blink, zij leidt bij ons projecten over voedsel.

Sara Blink - Senior Openbaar bestuur

Complexe vraagstukken uiteenrafelen. Hoofd- van bijzaken onderscheiden. In heldere taal zinnen formuleren. Als senior Openbaar bestuur houd ik mij er dagelijks mee bezig. Bijvoorbeeld in projecten gericht op het uitdenken van een strategie of het in kaart brengen van waarden.