Helder denken over ruimte

Wij vatten de sector ruimte breed op. De vier pijlers van de sector ruimte zijn steden, mobiliteit, natuur en energie.

We kijken hierbij graag naar de fysieke leefomgeving zoals steden, infrastructuur en natuur. Naar de economie van ruimte zoals de vastgoed-, energiemarkt en de concurrentiepositie van Nederland. En naar het sociale aspect van ruimte zoals ruimtelijke waarden, en concreter, de sociale huisvesting. 

Onze klanten zijn overheden, marktpartijen, semipublieke instellingen, beroeps-, branche- en koepelorganisaties, platforms, NGO’s, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden.

Waarover denken we na met onze klanten? Over strategische vraagstukken, beleid, de toekomst, belangen, impact, concrete acties (wie doet wat wanneer en hoe), over processen, draagvlak, het visualiseren van complexe informatie en nog veel meer.

Met wie kan ik contact opnemen?

Meer weten over onze projecten in de sector Ruimte? Neem dan contact op met:

Katrin Weber - Directeur Ruimte katrin@argumentenfabriek.nl +31 20 412 4001