Helder denken over ruimte

Wij vatten de sector ruimte breed op. De vier pijlers van deze sector zijn steden, mobiliteit, natuur en energie.

We kijken hierbij graag naar de fysieke leefomgeving zoals steden, infrastructuur en natuur. Naar de economie van ruimte zoals de vastgoed-, energiemarkt en de concurrentiepositie van Nederland. En naar het sociale aspect van bouwen en wonen zoals ruimtelijke waarden, en concreter, de sociale huisvesting. 

Onze klanten zijn overheden, marktpartijen, semipublieke instellingen, beroeps-, branche- en koepelorganisaties, platforms, NGO’s, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden.

Waarover denken we na met onze klanten? Over strategische vraagstukken, beleid, de toekomst, belangen, impact, concrete acties (wie doet wat wanneer en hoe), over processen, draagvlak, het visualiseren van complexe informatie en nog veel meer.

Met wie kan ik contact opnemen?

Meer weten over onze projecten in de sector Ruimte? Neem dan contact op met:

Katrin Weber - Directeur en Chef Ruimte

Structuur aanbrengen in een berg informatie, nadenken over strategie - van trend tot implementatie, met en voor mensen aan de slag gaan, mooie dingen maken. Hier ben ik graag mee bezig. Denken en doen.