Stevig rekenwerk voor weloverwogen besluitvorming

Klanten in staat stellen om op basis van stevig rekenwerk betere besluiten te nemen. Dat is het doel van Rekenwerk, de kwantitatieve tak van De Argumentenfabriek.

Sinds augustus heeft de fabriek een team specialisten in huis om onze klanten te helpen met kwantitatieve analyses. We combineren het uitstekende rekenwerk met de klare taal, fraaie vormgeving en visualisaties die van oudsher het handelsmerk zijn van de fabriek.

 

Partners

Voor Rekenwerk werken wij samen met:

Epsilon Research

Radicand Economics

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Daniël van Vuuren leidt de sector Rekenwerk van Argumentenfabriek. Hij zet zijn jarenlange ervaring bij het Centraal Planbureau en als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg  graag in om onze klanten te helpen bij het vormen van een solide kwantitatieve basis. Want helder denken gaat beter als die analyses begrepen worden door een groter publiek en toegepast kunnen worden in de praktijk. (Naar het cv van Daniël)     

Daniël van Vuuren - Chef Rekenwerk daniel@argumentenfabriek.nl 31 20 589 56 55

Sanne Roessingh studeerde cum laude af in de Neurowetenschappen (RUG) en promoveerde in de celbiologie (University College London). Sanne houdt van complexe vraagstukken en data-analyse. Zij ontwierp zelf experimenten en legt graag de verbinding tussen wetenschap en samenleving.

 

Sanne Roessingh - Kwantitatief Onderzoeker Rekenwerk sanne@argumentenfabriek.nl +31 20 412 40 01

Daan Ooms is econometrist (EUR) en werkte voorheen onder andere bij TNO, Achmea en SEOR. Hij promoveerde aan de WUR. Daan heeft veel ervaring met statistische analyses en machine learning technieken, die hij vertaalt naar praktische adviezen voor de klant. Daan gaat in januari van start als onze Economisch onderzoeker. 

Daan Ooms - Economisch Onderzoeker Rekenwerk daan@argumentenfabriek.nl +31 20 412 4001

Amber Heijne specialiseerde zich als wetenschapper in de psychologische, neurobiologische, en rekenkundige mechanismen die ten grondslag liggen aan de beslissingen van individuen. Ze promoveerde aan de Universiteit van Trento en werkte voorheen bij de Maastricht Universiteit. Zij zet haar expertise graag in om klanten te helpen betere beslissingen te maken.

Annikka Lemmens completeerde 3 bachelorstudies (Economie, Rechtsgeleerdheid en Filosofie) en een Research Master Philosophy and Economics (EUR, cum laude). Zij liep stage bij het CPB (programma Sociale Zekerheid) en werkte drie jaar als student-assistent bij de EUR.