Helder denken over recht

Wil je wegwijs worden in het woud van wetten waaraan jouw organisatie moet voldoen? Ben je op zoek naar hoe je de (organisatie van) wetten en regels kan verbeteren? Of wil je medewerkers helpen om nieuwe wetten en regels beter toe te passen? Bij De Argumentenfabriek helpen we klanten met al dit soort vragen.

We scheppen overzicht en brengen relevante wet- en regelgeving in kaart, met fraaie kaarten die helder uit te leggen welke wetten en regels er zijn en wat ze inhouden. Zodat klanten grip krijgen op de specifieke juridische context waarbinnen de organisatie en medewerkers moeten opereren. 

Voorbeeldwerk

Kenniskaart Werken met overheidsinformatie 

Welke regels moeten rijksambtenaren bijvoorbeeld minimaal kennen en waarom? Met die centrale vraag hebben we een informatiekaart gemaakt in opdracht van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). De kaart is bedoeld voor functionarissen en specialisten die werken aan goed informatiegebruik binnen hun rijksorganisatie. Zij kunnen de kaart gebruiken, zoals bij het maken van een stappenplan voor het verbeteren van hun informatiegebruik.

Klik op onderstaande afbeelding om de Kenniskaart te openen

Digital Freedom Fund

We begeleiden ook onderzoek naar het verbeteren van wet- en regelgeving. Zo hielpen we het Digital Freedom Fund (DFF) bijvoorbeeld met een strategie om via ‘juridische procedures’ misstanden aan te vechten in online dienstverlening door overheden denk aan discriminatie en privacy schendingen. Hieruit kwam de publicatie "A Litigation Strategy on the Digital Welfare State: Towards a digital welfare state that centres on human needs" voort. 

Klik op onderstaande afbeelding om de Engelstalige publicatie in te zien

(Ont)regel

We hebben verschillende projecten begeleid om regeldruk te verminderen. Bijvoorbeeld door met een brede groep belanghebbende overbodige regels te schrappen. Een voorbeeld hiervan is de beweging (Ont)regel de zorg. Hier kun je de schrappunten en de video’s en foto’s van de schrapsessies bekijken.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ook helpen we klanten met het organiseren en implementeren van wetten en regels. Met het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelden we scenario’s voor hoe je laagdrempelige rechtshulp het beste kunt organiseren.

Cultuurkaart Omgevingswet

We organiseerden trainingen om provincies en gemeenten te helpen bij het uitvoeren van de Omgevingswet. Hieruit is een Cultuurkaart ontstaan. Met hulp van de kernwaarden en werkhoudingen op deze kaart zijn ambtenaren van gemeenten en provincies in staat de verbeterdoelen van de Omgevingswet te bereiken. 

Klik op de afbeelding hieronder om de Cultuurkaart te openen

Met wie kan ik contact opnemen?

Wil je ook beter of makkelijke met juridische vraagstukken aan de slag? Nieuwsgierig wat denksessies met de Argumentenfabriek kunnen opleveren? Neem dan contact op met Simone Halink.

Simone Halink - Senior Digitaal

De wereld kan beter, daar heeft iedereen ideeën over. Ik wil die ideeën ophalen, concretiseren en vertalen naar actie. Daarom ben ik Kaartenmaker bij De Argumentenfabriek.