Helder denken over onderwijs

Gelijke kansen realiseren in een wereld van ongelijkheid, leerlingen en studenten voorbereiden op een toekomst die lastig is te overzien, continu kwaliteit leveren ondanks een lerarentekort, onderwijs innoveren zoals met ict, passend onderwijs uitvoeren, ouderbetrokkenheid tot stand brengen.

Bij De Argumentenfabriek helpen we scholen op alle niveaus (PO t/m WO), kinderopvang, koepels, gemeenten, ministeries en andere organisaties om grip te krijgen op de onderwijsvraagstukken waar ze mee bezig zijn.

We helpen onze klanten met hun eigen kwesties, zoals het nemen van complexe beslissingen, het komen tot een plan met een grote groep belanghebbenden, het bepalen van een strategie, het in kaart brengen van argumenten. Zie onderaan deze pagina een overzicht van projecten.

Werkwijze
Helder denken is ons vak. Samen met de klant stellen we de essentie van zijn vraag vast. Op basis hiervan ontwerpen we een traject om de vraag van de klant snel, effectief en goed te adresseren.
Hiervoor zetten we ‘denksessies’ in waarin we de kennis en denkkracht van de klant benutten, mogelijk aangevuld met externe  experts en belanghebbenden. 

Producten
De uitkomsten van projecten kunnen diverse vormen aannemen: een vormgegeven kaart, een kaartenboekje, een digitaal boek, een webapp. We kijken met de klant wat hem of haar het beste dient.

Meerwaarde
Klanten zien meerwaarde in het feit dat we snel tot de kern komen en structuur aanbrengen. Ze ervaren onze begeleiding op denksessies als prettig en vinden ze het fijn dat wij hen werk uit handen nemen. Ook waarderen ze onze hoge kwaliteitseisen en zorgvuldigheid in de omgang met alle betrokkenen. Ten slotte zijn klanten enthousiast over onze fraai vormgegeven producten, die zeer geschikt zijn voor communicatie-doeleinden.

Maatwerk
Voor elke klant ontwerpen we een traject op maat, afgestemd op de wensen, vragen en mogelijkheden. De ene  keer betekent dat een groepssessie van één middag, een andere keer leiden we een team van 100 medewerkers door twee heidagen.

Vrijblijvend gesprek
Hebt u ook te maken met complexe onderwijskwesties en wilt u eens sparren om te bekijken of wij iets voor kunnen betekenen? Neem gerust contact op met onze chef onderwijs Anouk Mulder, zij staat u graag te woord. 

Voorbeeldwerk: Competentiecatalogus voor de bouw

Wat moeten mensen in de bouw in de nabije toekomst kennen en kunnen? Bouwend Nederland kijkt vast naar de toekomst en vroeg ons om in kaart te brengen wat beroepsbeoefenaars in de toekomst zouden moeten kennen en kunnen.  Op basis van meerdere denksessies met diverse deskundigen maakten we de Competentiecatalogus die in januari 2019 verscheen.

Word gewoon excellent!

Hoe kunnen mbo-scholen helder nadenken over hun excellentie-onderwijs? Hierover gaat de Denkhulp Wordt gewoon excellent. Het boek maakt de geleerde lessen van zes mbo-instellingen toegankelijk zodat elke mbo-school zijn excellentie-onderwijs een oppepper kan geven. Meer informatie via www.gewoonexcellent.nl

 

Een greep uit afgeronde projecten uit de sector Onderwijs

Kinderopvang

 • Verkennen strategische koers van kinderopvang Humanitas 

 

Basisonderwijs

 • Vaststellen strategische koers van Stichting Talent te Hoorn en Skobos te Oirschot
 • Opstellen gespreksagenda horizontale mobiliteit voor Twents Educatief Platform
 • Overzicht alternatieve schooltijden voor projectgroep Andere Tijden

 

Voortgezet Onderwijs

 • Inventariseren acties om gelijke kansen in VO te bevorderen voor de VO-Raad
 • Begeleiden denktraject over strategie van Carmel College
 • Uitdenken Loopbaanschool (innovatief vmbo) voor Denktank De Loopbaanschool
 • Plannen onderwijsinnovatie vmbo-scholen voor Terra
 • Ontwerpen denkhulp leermiddelenbeleid VO voor de Groep Educatieve Uitgeverijen

 

Middelbaar Beroepsonderwijs

 • Uitdenken gewenste cultuur voor Friesland college, ROC van Twente, Clusius College
 • Actieplannen professionalisering bij Soma college, MBO Amersfoort, SVO
 • Bepalen (onderdelen) strategische koers voor SVO, Grafisch Lyceum Utrecht, Albeda 
 • Denkhulp professionalisering Weet, denk, doe! voor MBO in Bedrijf
 • Denkhulp Excellentieonderwijs voor MBO in Bedrijf

 

Hoger beroepsonderwijs

 • Actieplannen n.a.v. mid term review van de Hogeschool van Amsterdam
 • Workshops specifieke thema’s bij Avans, InHolland, HvA, Fontys
 • Strategie van faculteit FDMCI van de Hogeschool van Amsterdam
 • Invullen zwaartepunten van de Haagse Hogeschool
 • In kaart brengen gevolgen reorganisatie bij de Hogeschool Utrecht

 

Wetenschappelijk Onderwijs

 • Voorbereiden strategische beslissingen bij de TU/e (Mechanical Engineering)

 

Ministeries

 • Visie op Leren en ontwikkelen voor Ministerie BZK
 • Toekomstvisie onderwijs po en vo voor Ministerie OCW
 • Route naar een integraal kindcentrum voor Ministerie OCW
 • Argumentenkaarten masteropgeleide leraren voor Ministerie OCW

 

Gemeenten

 • Schetsen contouren van de Peuterschool voor de gemeente Amsterdam
 • Bepalen Lokale Educatieve Agenda voor de gemeente Hoorn
 • Visiekader voor onderwijshuisvesting voor de gemeente Amersfoort
 • In kaart brengen afspraken ouders en school voor de gemeente Amsterdam
 • In kaart brengen diensten Brede buurtschool voor de gemeente Schiedam
 • Denken over onderwijsachterstandenbeleid voor de gemeente Haarlem

Met wie kan ik contact opnemen?

Anouk Mulder (juriste) werkt sinds 2008 bij De Argumentenfabriek en houdt zich grotendeels bezig met vraagstukken in en om het onderwijs. Ze helpt scholen bij het nemen van complexe beslissingen, het uitdenken van concepten en een boodschap uitdragen aan een breed publiek. 

Anouk Mulder - Chef Onderwijs anouk@argumentenfabriek.nl +31 20 412 4001