Helder denken over onderwijs

Gelijke kansen bieden in een wereld van ongelijkheid, jongeren voorbereiden op een toekomst die lastig is te overzien, continu kwaliteit leveren ondanks een oplopend lerarentekort. Vragen waar het onderwijs dagelijks mee te maken heeft en waar helder denkwerk en goed onderbouwde keuzes een must zijn.

We helpen onze onderwijsklanten om verder te komen met hun eigen vraagstukken. ‘Welke rol willen wij als ROC in onze regio spelen?’, ‘Hoe richten we onze digitale leeromgeving in?’ of ‘Hoe bevorderen we de ouderbetrokkenheid?’. Dit doen we in allerlei vormen zoals heidagen, gebruikersonderzoeken, strategische sessies, inspraaksessies (met leraren, leerlingen, ouders of deskundigen), alumnisessies, of argumentensessies.

Werkwijze

In gesprek met onze klanten stellen we de essentie van hun vraagstuk vast: waar gaat het nu precies om? Als dat helder is ontwerpen we een denktraject op maat om op efficiënte wijze tot opbrengsten te komen waar de klant echt wat aan heeft.  In onze ‘denksessies’ benutten we de kennis en denkkracht experts, medewerkers,  belanghebbenden.  De klant bepaalt wie er meedenken, wij doen hiertoe suggesties.

Resultaat

Uitkomsten van denkprocessen kunnen we in allerlei verschijningsvormen vastleggen, passend bij wat de klant ermee wil. Kenmerk is: fraai, leesbaar, helder. Zoals een vormgegeven kaart, een kaartenboek, een digitaal boek, een webapp. Alle producten zijn geschikt voor communicatie-doeleinden.

Vrijblijvend gesprek

Hebt u ook te maken met complexe onderwijskwesties en wilt u eens sparren of wij iets voor u kunnen betekenen? Onze chef onderwijs Anouk Mulder staat u graag te woord. 

Voorbeeldwerk

Competentiecatalogus voor de bouw

Wat moeten mensen in de bouw in de nabije toekomst kennen en kunnen? Bouwend Nederland kijkt vast naar de toekomst en vroeg ons om in kaart te brengen wat beroepsbeoefenaars in de toekomst zouden moeten kennen en kunnen.  Op basis van meerdere denksessies met diverse deskundigen maakten we de Competentiecatalogus die in januari 2019 verscheen.

 


Word gewoon excellent!

Hoe kunnen mbo-scholen helder nadenken over hun excellentie-onderwijs? Hierover gaat de Denkhulp Wordt gewoon excellent. Het boek maakt de geleerde lessen van zes mbo-instellingen toegankelijk zodat elke mbo-school zijn excellentie-onderwijs een oppepper kan geven. Meer informatie via www.gewoonexcellent.nl

ALUMNISESSIES: De blik vanuit het verleden maakt de toekomst beter

Hoe weet je als school of je goed bezig bent? Of je je leerlingen en studenten echt de dingen bijbrengt waar ze later wat aan hebben?

Deze vraag is relevant voor alle scholen. En een manier om erachter te komen is: vraag het alumni. Zij zijn immers degene die ‘beladen met kennis en ervaringen’ na school verder gaan. Naar vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. En zij merken daar aan den lijve in hoeverre hun bagage behulpzaam is en of ze kennis of vaardigheden missen.

Een leuke en efficiënte manier om met alumni het gesprek aan te gaan is een Alumnisessie. Dit is een drie uur durende sessie waarin De Argumentenfabriek een groep van maximaal 20 alumni op een heel gestructureerde manier ondervraagt naar hun ervaringen en concrete suggesties voor verbetering.

Na afloop levert De Argumentenfabriek de school een fraai schema waarin de uitkomsten helder gestructureerd en compact zijn weergegeven. Op  basis hiervan kan de school desgewenst concrete aanpassingen doen.

Meer weten over een alumnisessie of er zelf een organiseren? Neem contact op met Anouk Mulder, Chef Onderwijs.

Een greep uit afgeronde projecten uit de sector Onderwijs

Kinderopvang

 • Verkennen strategische koers van kinderopvang Humanitas 

 

Basisonderwijs

 • Vaststellen strategische koers van Stichting Talent te Hoorn en Skobos te Oirschot
 • Opstellen gespreksagenda horizontale mobiliteit voor Twents Educatief Platform
 • Overzicht alternatieve schooltijden voor projectgroep Andere Tijden

 

Voortgezet Onderwijs

 • Inventariseren acties om gelijke kansen in VO te bevorderen voor de VO-Raad
 • Begeleiden denktraject over strategie van Carmel College
 • Uitdenken Loopbaanschool (innovatief vmbo) voor Denktank De Loopbaanschool
 • Plannen onderwijsinnovatie vmbo-scholen voor Terra
 • Ontwerpen denkhulp leermiddelenbeleid VO voor de Groep Educatieve Uitgeverijen

 

Middelbaar Beroepsonderwijs

 • Denkhulp over de vraag wat mbo-instellingen moeten met Leven Lang Ontwikkelen
 • Uitdenken gewenste cultuur voor Friesland college, ROC van Twente, Clusius College
 • Bepalen (onderdelen) strategische koers voor SVO, Grafisch Lyceum Utrecht, Albeda 
 • Denkhulp professionalisering Weet, denk, doe! voor MBO in Bedrijf
 • Denkhulp Excellentieonderwijs voor MBO in Bedrijf

 

Hoger beroepsonderwijs

 • Actieplannen n.a.v. mid term review van de Hogeschool van Amsterdam
 • Workshops specifieke thema’s bij Avans, InHolland, HvA, Fontys
 • Strategie van faculteit FDMCI van de Hogeschool van Amsterdam
 • Invullen zwaartepunten van de Haagse Hogeschool
 • In kaart brengen gevolgen reorganisatie bij de Hogeschool Utrecht

 

Wetenschappelijk Onderwijs

 • Voorbereiden strategische beslissingen bij de TU/e (Mechanical Engineering)

 

Ministeries

 • Visie op Leren en ontwikkelen voor Ministerie BZK
 • Toekomstvisie onderwijs po en vo voor Ministerie OCW
 • Route naar een integraal kindcentrum voor Ministerie OCW
 • Argumentenkaarten masteropgeleide leraren voor Ministerie OCW

 

Gemeenten

 • Schetsen contouren van de Peuterschool voor de gemeente Amsterdam
 • Bepalen Lokale Educatieve Agenda voor de gemeente Hoorn
 • Visiekader voor onderwijshuisvesting voor de gemeente Amersfoort
 • In kaart brengen afspraken ouders en school voor de gemeente Amsterdam
 • In kaart brengen diensten Brede buurtschool voor de gemeente Schiedam
 • Denken over onderwijsachterstandenbeleid voor de gemeente Haarlem

Met wie kan ik contact opnemen?

Anouk Mulder (juriste) werkt sinds 2008 bij De Argumentenfabriek en houdt zich grotendeels bezig met vraagstukken in en om het onderwijs. Ze helpt scholen bij het nemen van complexe beslissingen, het uitdenken van concepten en een boodschap uitdragen aan een breed publiek.

Anouk Mulder - Chef Onderwijs

Het belang van onderwijs staat als een paal boven water: het biedt ons een basis waar we ons verdere leven wat aan (kunnen) hebben. Maar hoe bereid je je leerlingen of studenten voor op een snel veranderende wereld en arbeidsmarkt? En hoe ga je om met uitdagingen zoals het lerarentekort? Dat is slechts een van de vele interessante vragen waar het onderwijs mee te maken heeft. Ik zet er als Chef Onderwijs graag mijn kennis en kunde voor in.