Helder denken over onderwijs

Wat is er in een mensenleven belangrijker dan onderwijs? Onderwijs ligt ons vanaf dag één van De Argumentenfabriek na aan het hart. We zien onderwijs als een cruciale factor voor het verloop van een mensenleven. Hierom zijn wij eraan toegewijd het denken hierover zo goed mogelijk te begeleiden.

Voor wie werken we?

Binnen het onderwijs werken we voor alle stadia van het onderwijs. We werken voor brede organisaties zoals bijvoorbeeld de PO-Raad, Vo-raad, MBO-Raad, het ministerie van OCW, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en het Kinderopvangfonds. Voor individuele schoolbesturen of kinderopvangorganisaties, en voor gelegenheidsconsortia. Ook doen we projecten voor onderdelen van grote onderwijsinstellingen, zoals de afdeling HR, de afdeling financiën of de opleiding commerciële economie.

Waar gaat het over?

De thema´s waarop we onze klanten helpen om helder te denken zijn heel gevarieerd. We adresseren thema´s die het hele onderwijs raken, zoals bijvoorbeeld krimp, kansengelijkheid of professionalisering. En natuurlijk ook specifieke onderwerpen per sector zoals excellentie in het mbo, horizontale mobiliteit in het po, leermiddelenbeleid in het vo of Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in het mbo.

Voor meerdere (onderdelen van) scholen hebben we de gewenste cultuur in kaart gebracht.

Op dit moment vragen veel klanten of we hen willen begeleiden met het uitdenken van hun strategische vragen. Soms gaat het over de hele strategie (van vestigingsplaats tot de inrichting van onderwijs) en soms over specifieke onderdelen zoals de overgang naar een nieuw onderwijsconcept.

Onderwijsinnovatie

We begeleiden ook denktanks waarin mensen vanuit en vanbuiten het onderwijs samen nadenken over onderwijsgerelateerde thema’s. Op die manier hebben we bijvoorbeeld nieuwe concepten voor de organisatie van onderwijs uitgedacht. In het po is dit uitgemond in het innovatieve concept De Sterrenschool wat door tientallen basisscholen is omarmd. In het vmbo is het concept de Loopbaanschool op die manier ontstaan en in het mbo De Netwerkschool.

Hoe ziet een traject eruit?

De omvang van onze projecten varieert. Soms volstaat een enkele middag, andere keren begeleiden we een intensive (zoals twee aangesloten dagen). Vaak bestaat een traject uit een serie bijeenkomsten met enige tijd ertussen. Op die bijeenkomsten leiden we de deelnemers op gestructureerde wijze door een of meerdere vragen. Bijna altijd mondt een project uit in een fraai vormgegeven (digitaal) product.

Interesse?

Wilt u weten of De Argumentenfabriek ook iets voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met Anouk Mulder

Word gewoon excellent!

Hoe kunnen mbo-scholen helder nadenken over hun excellentie-onderwijs? Hierover gaat de Denkhulp Wordt gewoon excellent. Het boek maakt de geleerde lessen van zes mbo-instellingen toegankelijk zodat elke mbo-school zijn excellentie-onderwijs een oppepper kan geven. Meer informatie via www.gewoonexcellent.nl

 

Weet, denk, doe!

Hoe kunnen scholen in het middelbaar beroepsonderwijs de kwaliteit van hun mensen verbeteren? Samen met de scholen hebben we hierover een denkmodel ontwikkeld en een boek gemaakt: Weet, denk, doe!

undefined

Het boek biedt ook instrumenten om snel te professionaliseren. Het is geschreven voor scholen in het MBO maar ook bruikbaar in andere onderwijssectoren.

Met wie kan ik contact opnemen?

Anouk Mulder (juriste) werkt sinds 2008 bij De Argumentenfabriek en houdt zich grotendeels bezig met vraagstukken in en om het onderwijs. Ze helpt scholen bij het nemen van complexe beslissingen, het uitdenken van concepten en een boodschap uitdragen aan een breed publiek. 

Anouk Mulder - Chef Onderwijs anouk@argumentenfabriek.nl +31 20 412 4001