Helder denken over onderwijs

Wat is er in een mensenleven belangrijker dan onderwijs? Onderwijs ligt ons vanaf dag één van De Argumentenfabriek na aan het hart. We zien onderwijs als een cruciale factor voor het verloop van een mensenleven. Hierom zijn wij eraan toegewijd het denken hierover zo goed mogelijk te begeleiden.

Inmiddels hebben we dit in alle onderwijssectoren over tal van onderwerpen mogen doen. Naast het begeleiden van individuele scholen, bijvoorbeeld over hun strategie of cultuur, organiseren we projecten over thema’s die voor meerdere scholen relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met krimp, keuzes in school- en opvangtijden, arbeidsproductiviteitsverhoging, leermiddelenbeleid of trendanalyses om toekomstvisies te kunnen maken.

We hebben denktanks begeleid waaruit innovatieve onderwijsconcepten zijn ontstaan. Sommige hiervan worden (deels) in de praktijk toegepast. Voorbeelden zijn:
PO : De Sterrenschool 
VO: De Loopbaanschool voor het VMBO 
MBO: De Netwerkschool 

 

Weet, denk, doe!

Hoe kunnen scholen in het middelbaar beroepsonderwijs de kwaliteit van hun mensen verbeteren? Samen met de scholen hebben we hierover een denkmodel ontwikkeld en een boek gemaakt: Weet, denk, doe!

undefined

Het boek biedt ook instrumenten om snel te professionaliseren. Het is geschreven voor scholen in het MBO maar ook bruikbaar in andere onderwijssectoren.

Met wie kan ik contact opnemen?

Anouk Mulder (juriste) werkt sinds 2008 bij De Argumentenfabriek en houdt zich grotendeels bezig met vraagstukken in en om het onderwijs. Ze helpt scholen bij het nemen van complexe beslissingen, het uitdenken van concepten en een boodschap uitdragen aan een breed publiek. 

Anouk Mulder - Chef Onderwijs anouk@argumentenfabriek.nl +31 20 412 4001