Helder denken over natuur en milieu

Hoe vinden we de balans tussen economie, verstedelijking en natuur? Hoe combineren we functies als wonen, werken, landbouw, natuur, vervoer en recreatie? Hoe richten we het landschap in en hoe denken we na over ruimtelijke ordening? En hoe gaan we om met water, natuur, grondstoffen en afval, nu en in de toekomst? Stuk voor stuk complexe vraagstukken waarbij veel belanghebbenden betrokken zijn. Hierover met groepen mensen nadenken is de kracht van de fabriek.

We helpen ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten en andere (semi-)publieke partijen bij het uitdenken van beleidsopties, toekomstverkenningen, het inzichtelijk maken van argumenten en waarden en het vormgeven van participatietrajecten. We denken met bedrijven, branche- en koepelverenigingen hun strategie of visie uit. We concretiseren doelen, brengen structuur aan in de wirwar van vragen, maken keuzes inzichtelijk en faciliteren gesprekken met belanghebbenden.

Werken met de fabriek leidt tot stevig denkwerk voor gedragen keuzes. Als onafhankelijk denkbedrijf  hebben we ruime ervaring in het begeleiden van het denkwerk van groepen deskundigen of belanghebbenden. We zijn alert op tunnelvisie en creëren een veilige omgeving waarin we ieders denkkracht kunnen benutten. Bij bijeenkomsten staan een goed gesprek én tastbare opbrengsten centraal. Voorbeelden van onze projecten in de sector Natuur en Milieu vind je hieronder.

Voorbeeldprojecten

Strategische onderzoeksagenda Deltares

We hielpen meerdere jaren achtereen kennisinstituut Deltares bij het uitdenken en overzichtelijk weergeven van hun strategische onderzoeksagenda. We ontwikkelden voor hen een passende webmodule die toont wat de ambities en projecten van Deltares zijn voor 2018-2021.

Ook vele andere organisaties hebben we geholpen bij het uitdenken van hun strategie. Bijvoorbeeld het voormalige FrugiVenta, de Koninklijke Nederlandse Slagers of de Stichting Barth-Misset.

.

Waardenkaart Natuur en Ruimtelijke ordening

Bij complexe vraagstukken over ruimtelijke ordening en natuur, praten mensen al gauw langs elkaar heen. Wat vinden mensen nu echt belangrijk, oftewel wat zijn de onderliggende waarden? Dit maakten we inzichtelijk op de Waardenkaart Natuur en de Waardenkaart Ruimtelijke ordening.  Op basis van gemeenschappelijke waarden kunnen betrokkenen beter met elkaar in gesprek over oplossingen.

Waardenkaart Natuur (klik op de afbeelding om complete kaart te downloaden)

Waardenkaart Ruimtelijke ordening (klik op de afbeelding om complete kaart te downloaden)

Argumentenkaart Genetisch gemodificeerde organismen

Wat zijn argumenten voor en tegen genetisch gemodificeerde organismen? Een typisch vraagstuk waar de meningen sterk over verdeeld zijn. Om vanuit inzicht en overzicht het gesprek hierover te voeren, maakten we de Argumentenkaart Genetisch gemodificeerde Organismen.

Argumentenkaart GMO (klik op de afbeelding om kaart te downloaden)

Argumenten voor bron- of nascheiding

Plastic apart inzamelen, of liever nascheiden uit het restafval? Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval en moeten hierin een keuze maken. Om gemeenten hierbij te helpen, maakten we in opdracht van Rijkswaterstaat en het programma VANG-huishoudelijk afval de digitale Argumentenkaart bron- en nascheiding kunststof verpakkingsafval. Hiermee hebben gemeenten in één oogopslag zicht op de belangrijke argumenten voor en tegen, zodat ze weloverwogen kunnen kiezen.

Argumentenkaart bron- en nascheiding kunstof verpakkingsmateriaal (klik op de afbeelding om de complete kaart te downloaden)

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Wil je weten hoe we jou kunnen helpen bij vraagstukken rond natuur en milieu? Bel of mail Majelle Verbraak. We zijn benieuwd naar je verhaal.

Majelle Verbraak - Kaartenmaker

Samen ingewikkelde vraagstukken uitdenken. Partijen bij elkaar brengen, kennis boven tafel krijgen en besluiten doordenken. Dat is wat ik als denkbegeleider met veel plezier bij De Argumentenfabriek doe. Liefst voor vraagstukken rond energie, milieu en duurzaamheid. Het is een uitdaging steeds weer tot de kern van het vraagstuk te komen en overzicht te bieden in het woud aan informatie.