Helder denken over gemeenten

Gemeenten in staat stellen om gezamenlijk tot weloverwogen besluiten te komen op basis van inzicht en vertrouwen. Dit is waar het werk van De Argumentenfabriek voor lokale overheden om draait.

Gezamenlijk? Dit betekent met burgers, maatschappelijke partners, ambtenaren, college, gemeenteraad, regiogemeenten en andere overheden. De Argumentenfabriek benut hun kennis en denkkracht zodat gemeenten samen met hen beleid maken en uitvoeren.  Onze klanten zijn groot en klein en komen uit heel Nederland. We werken voor bijvoorbeeld Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Hengelo, Hilversum, Hoorn, Leidschendam-Voorburg, Leusden, Oss, Rotterdam, Schiedam, Uithoorn, Utrecht, Waterland, Zaanstad, Zwolle en Zuidplas. En ook voor het ministerie van BZK, VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

De Argumentenfabriek biedt overzicht van complexe vraagstukken en zorgt voor duidelijke debatten, grondig draagvlak en weloverwogen besluitvorming. De afgelopen jaren werkten we onder meer aan toekomstverkenningen voor het sociaal domein, afwegingskaders voor duurzaamheid, het concretiseren van coalitieakkoorden, het inzichtelijk maken van begrotingen en grote opgaven als de energietransitie, de Omgevingswet en gemeentelijke herindelingen.

Keuzeverkenning gemeente Den Helder

 

 

undefined

 

Den Helder moest enkele miljoenen euro’s gaan bezuinigen voor een sluitende begroting 2016-2019. Naast de inhoudelijke zoektocht stond ook de ambtelijke en bestuurlijke dynamiek besluitvorming hierover in de weg. In opdracht van de gemeenteraad én het college, heeft De Argumentenfabriek Den Helder geholpen om door middel van een keuzeverkenning tot besluiten te komen, op basis van gezamenlijk inzicht en vertrouwen. Dit ging als volgt:

Eerst hebben we ambtelijk in mini-sessies per begrotingsprogramma alle potentiële bezuinigingsmaatregelen verkend. Met open vizier, zonder taboes en zonder uitspraken te doen over de wenselijkheid van maatregelen. Resultaat: een helder analyse van alle mogelijkheden plus betrokkenheid van de ambtenaren bij het bezuinigingsvraagstuk.

Vervolgens hebben we met de gemeenteraad vier informele sessies gehouden. Het doel was om te oefenen in het nadenken over bezuinigingen – los van standpunten en besluitvorming. Raadsleden hebben in gemixte groepen verkend wat de keuzes zijn voor het bezuinigen op, bijvoorbeeld, de bijstand. Welk logisch pakket is er te maken? Wat zijn argumenten voor en tegen? Ambtenaren waren voor elk onderwerp aanwezig ter toelichting. De overzichten met bezuinigingsmaatregelen, die zij met De Argumentenfabriek hadden opgesteld, lagen op tafel.

Het resultaat in een notendop: een forse kennissprong bij raadsleden, een versterkte relatie tussen raadsleden en ambtenaren en de uitgesproken wens om vraagstukken in de toekomst meer inhoudelijk te bespreken.

En: raad en college konden het snel eens worden over een sluitende begroting 2016-2019.

Met wie kan ik contact opnemen?

Dries Bartelink is verantwoordelijk voor ons gemeentewerk. Hij heeft ruime ervaring bij gemeenten onder meer als raadslid en bestuursadviseur en denkt graag met u mee.

Dries Bartelink - Chef Gemeenten Dries@argumentenfabriek.nl +31 6 204 89 745