Helder denken over de financiële sector

Alles wat we doen moet gefinancierd en verzekerd zijn. Zonder financiële sector is de moderne economie ondenkbaar. In deze sector houden we ons onder meer bezig met vraagstukken die leven bij financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en hun toezichthouders.

Soms zijn dat harde economische vragen, soms gaat dat over strategie, duurzaamheid, stakeholders of innovatie. In de jaren direct na de crisis waren de thema’s gericht op reorganisaties, strategische heroriëntatie, cultuur en stakeholder analyses. Inmiddels zijn we echt een stap verder: de project die we doen gaan nu weer over innovatie, kansen voor groei, en vernieuwing van het klantencontact.

Voorbeeldwerk

Samen voor een sterk MKB

Hoe kunnen ondernemers ook in de toekomst hun geld blijven verdienen? Het midden- en kleinbedrijf (mkb) ziet zich geconfronteerd met grote veranderingen en uitdagingen. In samenwerking met MKB-Nederland hielpen we de Nederlands Vereniging van Banken (NVB) bij hun verkenning naar het investeringsvermogen van het mkb. Deze verkenning, getiteld 'Samen voor een sterk mkb', is aangeboden aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Doel van deze verkenning is handvatten bieden voor een veerkrachtig en financieel sterk mkb, een belangrijke randvoorwaarde voor economische groei. 

Geert Gladdines, Nederlandse Vereniging van Banken: “We hebben met de Argumentenfabriek nauw samengewerkt in de analyse over het investeringsvermogen van mkb-ondernemers. Je weet bij de Argumentenfabriek wat je krijgt en dat het goed in elkaar zit. Ze hebben ons goed begeleid, ook in het structureren van onze eigen analyses en de doelstellingen van het project.”


Samenvattingskaart regeerakkoord

Wat staat er in het regeerakkoord? De Argumentenfabriek vat het regeerakkoord VVD-CDA-D66-CU uit oktober 2017 samen. De kaart focust op de ‘lange systemen’: onderwijs, arbeidsmarkt, pensioen, belastingheffing, woningmarkt, zorg en sociale zekerheid. Deze systemen zijn ‘lang’ omdat gebeurtenissen die zich in deze systemen voordoen letterlijk ver-strekkende gevolgen hebben in een mensenleven. Tezamen zijn deze systemen de belangrijkste sociaal-economische onderwerpen van het sociaal contract van Nederland.

 


Zo werken lange systemen

Hoe is Nederland ingericht? Hoe werkt dit door in de levens van huurders? Wat kunnen we doen om de verschillende beleidsdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten? En hoe zouden we Nederland als geheel beter kunnen inrichten?
Sinds 2015 werken we aan verschillende projecten over ‘lange systemen’, met tot nu toe een viertal publicaties als resultaat. Onder lange systemen verstaan we het geheel van wetten en regels op het gebied van wonen, zorg, pensioen, arbeidsmarkt, onderwijs en zorg. Zó werken lange systemen is het eerste boek in de reeks: hierin onderzoeken we hoe de lange systemen in Nederland zijn ingericht.

Op basis hiervan hebben we met marktpartijen nagedacht over concrete verbeterideeën binnen de huidige systemen. De resultaten lees je in Innoveren binnen lange systemen. Hoe de systemen doorwerken in de levens van ‘echte mensen’ lees je in Zó leven sociale huurders in lange systemen. In Naar een nieuw sociaal contract hebben we met ministeries nagedacht over hoe we Nederland helemaal opnieuw zouden kunnen inrichten.

Lees hier meer over de projecten, hun initiatiefnemers en hoe ze tot stand zijn gekomen.

(Interessant? Lees ook ons boek Wat veroorzaakt overheidsfalen? die je gratis van onze site kan downloaden.)


Koopkracht in beeld

Koopkracht is een vast onderwerp in jaarlijks terugkerende publicaties van het Centraal Planbureau (CPB) zoals de Macro Economische Verkenning (MEV) en het Centraal Economisch Plan (CEP). Wat bedoelen we precies met koopkracht? Hoe komen de koopkrachtcijfers tot stand? Wat kun je ermee? En hoe lees je een medianentabel, een boxplot of een puntenwolk?​ In opdracht van het CPB brachten we dit helder in beeld in een digitaal interactief dataverhaal

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Meer weten over onze projecten in de Financiële sector? Neem dan contact op met Robin Fransman.