Helder denken over energie en klimaat

Helder denken over één van de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd: klimaatverandering en energietransitie, dat is de kern van het werk van De Argumentenfabriek in de sector Energie en klimaat. De complexiteit van de energietransitie vraagt bij uitstek om helder denkwerk, gedragen besluitvorming en stevige, onderbouwde keuzes.

Nu internationale klimaatafspraken hun vertaling vinden in beleid van overheden, strategieën van bedrijven en gedrag van mensen, wordt zichtbaar hoe breed de energietransitie ingrijpt op onze samenleving. Hoe we ons huis verwarmen en van A naar B rijden. Hoe we staal produceren, kaas maken of tomaten kweken. Maar ook hoe ons landschap eruit ziet en waar we ons geld mee kunnen verdienen. Het is een echt maatschappelijk vraagstuk, dat niet alleen gaat over techniek en geld, maar net zo goed over gebruik van de ruimte en sociale verhoudingen.

In die complexiteit biedt de methode van De Argumentenfabriek volop voordelen. We bieden beleidsmakers grip op de veelheid van vragen en weten de kern uit het vraagstuk te treffen. We helpen bedrijven scherp te formuleren wat er anders kan en hoe. We helpen beleidsmakers van Rijk, provincie en gemeente, maar ook burgers onderbouwde keuzes te maken door alle relevante argumenten overzichtelijk in beeld te brengen. En we faciliteren een constructief gesprek tussen mensen met uiteenlopende opvattingen om tot gedragen beleid te komen op basis van feiten, argumenten en waarden.

Wij werken mét mensen, niet voor mensen. Steeds in gesprek met publiek én privaat, voor- én tegenstanders, experts én ervaringsdeskundigen. Helder, onderbouwd en koersvast op weg naar een duurzame toekomst.

Voorbeeldwerk

Routes naar een schone energievoorziening, Forum Energietransitie

Hoe kan Nederland de transitie naar een CO2-arme energievoorziening doorlopen? Deze hele grote vraag – nog altijd actueel – verkenden we in 2016 met strategen van negen uiteenlopende partijen uit de energiesector, zoals Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Greenchoice en ECN part of TNO. Van groen tot grijs en van publiek tot privaat. We bepaalden de kernkeuzes voor Nederland en werkten vier routes naar een CO2-arme energievoorziening uit.

Meer informatie over het project staat hier. De inhoudelijke resultaten vind je hier

 


Participatieve beleidsvorming Zonneparken Schagen

Hoe denken we met belanghebbenden samen na over keuzes in de energietransitie? En hoe betrekken we burgers bij de veranderingen in hun directe omgeving? Participatie is een kernthema in de energietransitie. In de gemeente Schagen hielpen we om met alle belanghebbenden in een constructief gesprek tot uitgangspunten voor beleid rond zonneparken te komen.

Klik op de kaarten om ze te vergroten.

 

De methoden en gereedschappen van De Argumentenfabriek zijn bij uitstek geschikt om samen te denken, perspectieven uit te wisselen en tot oplossingen te komen. Zie hier meer informatie over dit traject en hier voor ons aanbod rond participatie.

 


Visie op versnelling van de energietransitie

Hoe willen we de energietransitie vormgeven? En hoe snel moet dat gaan? Shell, Eneco, Van Oord, Havenbedrijf Rotterdam en Siemens vinden dat het sneller kan en moet. Wij begeleidden hun denkwerk om tot een heldere visie te komen die uitdrukt hoe dat zou kunnen. De visie was de basis voor de TransitieCoalitie, waarin een grote groep Nederlandse bedrijven een oproep deed aan de politiek om vaart te maken met de energietransitie in Nederland. 


Een beter debat over gaswinning, kerncentrales of CO2-opslag met Argumentenkaarten

Moeten we CO2 opslaan onder de grond? Stoppen met gaswinning op land? Kerncentrales bouwen? De energietransitie leidt tot grote maatschappelijke vragen. Voor een beter en breder debat hierover maakt De Argumentenfabriek al sinds haar oprichting Argumentenkaarten, met alle voors en tegens helder op een rij. 

Argumentenkaart CO2-afvang en -opslag (CCS)

Argumentenkaart Toekomst van aardgas

Argumentenkaart voor en tegenargumenten nieuwe kerncentrales

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Meer weten over ons werk in energieland? Of de mogelijke aanpak van een energievraagstuk eens doorspreken? Neem contact op met Bas Ebskamp, hij leidt bij ons de projecten over klimaat en energie

Bas Ebskamp - Senior Energie en klimaat

Wat is de kern van het vraagstuk? Hoe en met wie kunnen we het effectief doordenken, oplossingen formuleren en hoe kiezen we de beste oplossing? Dat is waar ik bij De Argumentenfabriek dagelijks mee bezig ben. En dan in het bijzonder voor de vele vraagstukken over energie en klimaat die ons de komende jaren bezighouden in de overgang naar een schone houdbare, economie in Nederland. Hoe kunnen we intelligent omgaan met die geweldige uitdaging?