Helder denken over duurzaamheid

Onze leefomgeving is belangrijk voor onze gezondheid en economie. We gebruiken onze omgeving om te wonen, te werken, te ontspannen en voor voedsel en grondstoffen. Met een klein land zoals Nederland is de druk op de leefomgeving groot. We moeten intelligent omgaan met de schaarse ruimte op een duurzame manier. Maar hoe doe je dat? En hoe – en met wie – maak je hierin de juiste afwegingen?

De Argumentenfabriek helpt organisaties helder nadenken over duurzaamheidsvraagstukken. Hoe vinden we de balans tussen economie en natuur? Hoe scheiden we ons afval? Hoe bereiden we ons voor op droogte of juist zwaardere regenval? Hoe verbeteren en behouden we natuur in Nederland? We helpen ministeries, provincies, gemeenten en andere (semi-)publieke partijen bij het uitdenken van beleidsopties, het inzichtelijk maken van argumenten en het vormgeven van participatietrajecten. We denken met bedrijven, branche- en koepelverenigingen hun strategie uit. We concretiseren doelen, brengen structuur aan in de wirwar van vragen, maken keuzes inzichtelijk en faciliteren gesprekken met belanghebbenden. De afgelopen jaren dachten we onder meer na over de circulaire economie, over voor- of nascheiding van afval, over de samenwerking tussen natuurorganisaties en over de strategische onderzoeksagenda van kennisinstituut Deltares. Hieronder lees je meer over deze projecten.

Voorbeeldwerk

Concretiseren ‘circulaire economie’

Termen als ‘circulaire economie’ of ‘duurzaamheid’ zijn vaak containerbegrippen. Het klinkt goed als organisaties hiernaar streven maar vaak blijft ongrijpbaar wat zij hieronder verstaan. Voor MVO Nederland concretiseerden we het begrip ‘circulaire economie’. De kaart definieert, inspireert en biedt handvatten aan bedrijven die aan de slag willen met circulaire economie.

Klik op onderstaande kaart om hem te vergroten.

 


Argumenten voor bron- of nascheiding

Plastic apart inzamelen, of liever nascheiden uit het restafval? Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afvalinzamelsysteem en moeten hierin een keuze maken. Om hen hierbij te helpen, maakten we in opdracht van Rijkswaterstaat en het programma VANG-huishoudelijk afval de digitale Argumentenkaart bron- en nascheiding kunststof verpakkingsafval. Hiermee hebben gemeenten in één oogopslag zicht op de belangrijke argumenten voor en tegen, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken.

Klik op onderstaande kaart om hem te vergroten.

 


Strategische onderzoeksagenda Deltares

We hielpen kennisinstituut Deltares meerdere jaren bij het uitdenken en overzichtelijk weergeven van hun strategische onderzoeksagenda. We ontwikkelden een passende webmodule voor hen die toont wat de ambities en projecten van Deltares zijn voor 2018-2021.

 

 

Ook hebben we vele andere organisaties geholpen bij het uitdenken van hun strategie. Bijvoorbeeld het voormalige FrugiVenta, de Koninklijke Nederlandse Slagers of de Stichting Barth-Misset. En voor en met natuurorganisaties verkenden we opties om in de toekomst samen te gaan werken.  

 

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Majelle Verbraak specialiseert zich in vraagstukken rond energie, milieu en duurzaamheid.

Majelle Verbraak - Kaartenmaker

Samen ingewikkelde vraagstukken uitdenken. Partijen bij elkaar brengen, kennis boven tafel krijgen en besluiten doordenken. Dat is wat ik als denkbegeleider met veel plezier bij De Argumentenfabriek doe. Liefst voor vraagstukken rond energie, milieu en duurzaamheid. Het is een uitdaging steeds weer tot de kern van het vraagstuk te komen en overzicht te bieden in het woud aan informatie.