Helder denken over duurzaamheid

We staan in Nederland voor een grote duurzaamheidsopgave. De bouw, de industrie, vervoer, de energievoorziening en ons voedselsysteem zullen radicaal veranderen. Met minder uitstoot, meer circulair, en met meer oog voor natuur en het landschap. Hoe gaan we om met de schaarse ruimte? Hoe bedenken we samen oplossingen voor de transities waar we voor staan? En hoe zorgen we dat we alle belangen meewegen? Wij helpen je graag grip te krijgen. Met onze werkwijze combineren we stevig denkwerk met dialoog en draagvlak.

En dat in een land waar de ruimte al schaars is. Hoe gaan we om met deze uitdaging? Hoe zorgen we dat we alle belangen meewegen? En hoe bedenken we samen nieuwe oplossingen voor de diverse transities waar we voor staan? Wij helpen je graag grip te krijgen op duurzaamheidsvraagstukken. Met onze werkwijze combineren we stevig denkwerk met dialoog en draagvlak.

Voor de uitdagingen waar we voor staan, hebben we andere plannen nodig. We hebben scherpe analyses en innovatieve ideeën nodig. Meer dan ooit is het zaak om met alle stakeholders aan tafel te gaan. Wij helpen graag de transitie te versnellen, door met betrokkenen analyses te maken, oplossingen te bedenken, opties te verkennen en beleid te evalueren. Ook is het onze kracht om tot gezamenlijke doelen of een visie te komen. Tot slot faciliteren we het goede gesprek door mensen met elkaar over argumenten en waarden te laten praten. Met veel plezier doen we dit voor gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries, maar ook voor private partijen of samenwerkende organisaties.

 

Voorbeeldwerk

Concretiseren ‘circulaire economie’

Termen als ‘circulaire economie’ of ‘duurzaamheid’ zijn vaak containerbegrippen. Het klinkt goed als organisaties hiernaar streven maar vaak blijft ongrijpbaar wat zij hieronder verstaan. Voor MVO Nederland concretiseerden we het begrip ‘circulaire economie’. De kaart definieert, inspireert en biedt handvatten aan bedrijven die aan de slag willen met circulaire economie.

Klik op onderstaande kaart om hem te vergroten 

Afwegingskader duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij veel bedrijven en organisaties hoog in het vaandel. Maar hoe pak je dit concreet aan? Met de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) ontwikkelden we het Afwegingskader Duurzaamheid, dan hun leden handvatten biedt voor verduurzaming in hun dagelijkse werk.

Klik op onderstaande kaart om hem te vergroten


Argumenten voor bron- of nascheiding

Plastic apart inzamelen, of liever nascheiden uit het restafval? Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afvalinzamelsysteem en moeten hierin een keuze maken. Om hen hierbij te helpen, maakten we in opdracht van Rijkswaterstaat en het programma VANG-huishoudelijk afval de digitale Argumentenkaart bron- en nascheiding kunststof verpakkingsafval. Hiermee hebben gemeenten in één oogopslag zicht op de belangrijke argumenten voor en tegen, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken.

Klik op onderstaande kaart om hem te vergrotenParticipatieve beleidsaanpak zonneparken

Zonneparken leiden vaak tot discussie. De gemeente Schagen hielpen we met een participatieve aanpak voor het ontwikkelen van beleid voor zonneparken. Samen met boeren, maatschappelijke organisaties, burgers en anderen ontwikkelden we uitgangspunten voor beleid en voerden we het gesprek over argumenten voor en tegen zonneparken aan de hand van de Argumentenkaart Zonneparken.

Klik op onderstaande kaart om hem te vergroten

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Sta je voor een complex duurzaamheidsvraagstuk? Nieuwsgierig wat denksessies met De Argumentenfabriek kunnen opleveren? Neem dan contact op met Majelle Verbraak of Bas Ebskamp. Majelle specialiseert zich in vraagstukken rond energie, milieu en duurzaamheid. Bas leidt bij ons de projecten over klimaat en energie.

Majelle Verbraak - Kaartenmaker

Samen ingewikkelde vraagstukken uitdenken. Partijen bij elkaar brengen, kennis boven tafel krijgen en besluiten doordenken. Dat is wat ik als denkbegeleider met veel plezier bij De Argumentenfabriek doe. Liefst voor vraagstukken rond energie, milieu en duurzaamheid. Het is een uitdaging steeds weer tot de kern van het vraagstuk te komen en overzicht te bieden in het woud aan informatie.

Bas Ebskamp - Senior Energie en klimaat

Wat is de kern van het vraagstuk? Hoe en met wie kunnen we het effectief doordenken, oplossingen formuleren en hoe kiezen we de beste oplossing? Dat is waar ik bij De Argumentenfabriek dagelijks mee bezig ben. En dan in het bijzonder voor de vele vraagstukken over energie en klimaat die ons de komende jaren bezighouden in de overgang naar een schone houdbare, economie in Nederland. Hoe kunnen we intelligent omgaan met die geweldige uitdaging?