Helder denken over duurzaamheid

We staan in Nederland voor een grote duurzaamheidsopgave. De bouw, de industrie, energieopwekking, ons voedselsysteem en transport zullen radicaal veranderen. Met minder uitstoot, meer circulaire materialen en meer oog voor mensen en het landschap. En dat in een land waar de ruimte al schaars is. Hoe gaan we om met deze uitdaging? Hoe zorgen we dat we alle belangen meewegen? En hoe bedenken we samen nieuwe oplossingen voor de diverse transities waar we voor staan? Wij helpen je graag grip te krijgen op duurzaamheidsvraagstukken. Met onze werkwijze combineren we stevig denkwerk met dialoog en draagvlak.

Nadenken over transities

Voor de uitdagingen waar we voor staan hebben we andere plannen nodig. We hebben scherpe analyses en innovatieve ideeën nodig. Meer dan ooit is het zaak om met alle stakeholders aan tafel te gaan. Wij helpen graag de transitie te versnellen, door met betrokkenen analyses te maken, oplossingen te bedenken, opties te verkennen en beleid te evalueren. Ook is het onze kracht om tot gezamenlijke doelen of een visie te komen. Tot slot  faciliteren we het goede gesprek door mensen met elkaar over argumenten en waarden te laten praten. Met veel plezier doen we dit voor gemeenten, Provincies, waterschappen en ministeries, maar ook voor private partijen of samenwerkende organisaties.

Voorbeeldprojecten

Concretiseren ‘circulaire economie’

Termen als “circulaire economie” of “duurzaamheid”  zijn vaak containerbegrippen. Vaak blijft ongrijpbaar wat zij hieronder verstaan. Voor MVO Nederland concretiseerden we het begrip ‘circulaire economie’. De kaart definieert, inspireert en biedt bedrijven handvatten die aan de slag willen met circulaire economie.

Kaart Circulaire Economie (klik op de afbeelding om te downloaden)

Afwegingskader duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij veel bedrijven en organisaties hoog in het vaandel. Maar hoe pak je dit concreet aan? Met de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) ontwikkelden we het Afwegingskader Duurzaamheid, dan hun leden handvatten biedt voor verduurzaming in hun dagelijkse werk.

Afwegingskader Duurzaamheid (klik op de afbeelding om te downloaden)

Participatieve beleidsaanpak zonneparken

Zonneparken leiden vaak tot discussie.  De gemeente Schagen hielpen we met een participatieve aanpak voor het ontwikkelen van beleid voor zonneparken. Samen met boeren, maatschappelijke organisaties, burgers en anderen ontwikkelden we uitgangspunten voor beleid en voerden we het gesprek over argumenten voor en tegen zonneparken aan de hand van de Argumentenkaart Zonneparken.

Argumentenkaart Zonneparken (klik op de afbeelding om complete kaart te downloaden)

 

Visie verduurzaming voedsel

Hoe kom je tot een gezamenlijke visie? De werkwijze van de fabriek brengt belanghebbenden bij elkaar en zorgt voor productieve gesprekken. Voor het ministerie van LNV begeleidden we denksessies waarin we samen met ketenpartijen tot een visie op verduurzaming van voedsel zijn gekomen. Stap voor stap werkten we hiernaar toe: vanuit een gedeelde analyse van de trends en factoren, naar het formuleren van de visie. Tot slot concretiseerden we wie wat gaat doen om de visie te realiseren.

Visie verduurzaming voedsel (klik op de afbeelding om kaart te downloaden)

Participatie bij de Omgevingswet

Integrale afwegingen, maatwerk, dialoog met belanghebbenden en snellere besluitvorming. Dat zijn kernbegrippen voor de nieuwe Omgevingswet. Werken vanuit de Omgevingswet vergt een andere houding van ambtenaren. Samen met gemeenten en Provincies maakten we de Cultuurkaart die schetst wat gewenste werkhoudingen zijn van professionals die de doelen van de Omgevingswet willen realiseren.

Cultuurkaart Omgevingswet (klik op de afbeelding om te downloaden)

 

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Sta je voor een complex duurzaamheidsvraagstuk? Nieuwsgierig wat denksessies met De Argumentenfabriek kunnen opleveren? Bel of mail Majelle Verbraak. We helpen je graag verder.

Majelle Verbraak - Kaartenmaker

Samen ingewikkelde vraagstukken uitdenken. Partijen bij elkaar brengen, kennis boven tafel krijgen en besluiten doordenken. Dat is wat ik als denkbegeleider met veel plezier bij De Argumentenfabriek doe. Liefst voor vraagstukken rond energie, milieu en duurzaamheid. Het is een uitdaging steeds weer tot de kern van het vraagstuk te komen en overzicht te bieden in het woud aan informatie.