Helder denken over digitale vraagstukken

Slimme en innovatieve inzet van digitale data en technologie biedt kansen voor individuen, organisaties en maatschappij, zoals klantgerichte diensten en meer relevante producten. Tegelijkertijd is de keerzijde ervan potentieel groot, door inperking van individuele vrijheden zoals privacy. Wat kunnen organisaties doen om de kansen te vergroten en risico's te verminderen?

Steeds meer organisaties kloppen bij De Argumentenfabriek aan om gestructureerd en zorgvuldig na te denken over digitale vraagstukken. Het type projecten dat we begeleiden beslaat een breed spectrum: van strategisch, organisatorisch beslissingen rond datagebruik, het in kaart brengen en ontwikkelen van cybersecuritybeleid, tot het inventariseren van risico’s rond de inzet van digitale data en technologie in de context van de verzorgingsstaat.

Voorbeeldwerk

Privacy 

Zijn organisaties privacy-moe? Integendeel, ze beseffen meer dan ooit dat verantwoord datagebruik verder gaat dan het naleven van regels. Om het vertrouwen van klanten niet te beschamen, moeten organisaties in elke specifieke situatie goed onderbouwde afwegingen kunnen maken over wat ze wel en niet doen met de data van de klant. Hoe geven zij verantwoord datagebruik betekenis in de praktijk?

Wettenkaart KVAN/BRAIN

Voor de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland en Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (KVAN/BRAIN) maakten we een Wettenkaart met de meest relevante wetten bij het archiveren van overheidsinformatie.

Klik op onderstaande afbeelding om de Wettenkaart te openen in een nieuw vensterKenniskaart OCW

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakten we een Kenniskaart met wat rijksambtenaren moeten weten over het werken met overheidsinformatie en waarom.

Uitgangspuntenkaart DDMA

Voor DDMA, branchevereniging voor data en marketing, dachten we na over belangrijke uitgangspunten voor datagebruik. Dit resulteerde in een Uitgangspuntenkaart (niet openbaar) en workshopmodule, die de basis vormt voor een doorlopend gesprek met leden over verantwoord datagebruik in de praktijk.

Artificiële Intelligentie

Naar je werk in je zelfrijdende auto, terwijl Siri je vertelt wat voor weer het wordt en Spotify je luistertips voorschotelt? Artificiële intelligentie (AI) is dichterbij dan je denkt en het duurt niet lang meer voor ook jouw dag op deze manier kan beginnen. Maar wat betekenen al die AI-ontwikkelingen voor onze welvaart en welzijn? En wat kan de overheid doen om de kansen te vergroten en risico's te verminderen?

Strategisch Actieplan Artificiële Intelligentie

Dat staat in het Strategisch Actieplan AI van het kabinet (SAPAI), waar we achter de schermen aan meewerkten.

Wat zijn de hoofd- en subdoelen van SAPAI? En met welke acties kan de overheid die doelen bereiken? In een reeks denksessies hielpen we de Rijksoverheid om deze doelen en acties aan te scherpen en te structureren. Het resultaat is een heldere ‘Doelenkaart’. Bovenaan staat de missie: economische én maatschappelijke kansen van AI verzilveren, zonder publieke belangen uit het oog te verliezen. Daaronder een reeks (sub)doelen die hieraan bijdragen. Zoals:

  • Heldere ethische en juridische kaders voor onderzoek naar en toepassing van AI.
  • Beter en meer AI-onderwijs.
  • Ontwikkeling van AI-toepassingen door en voor de overheid zelf.

De doelenkaart kan je hier gratis downloaden, of door op onderstaande afbeelding te klikken. Het volledige SAPAI rapport vind je hier.

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Meer weten over projecten in de sector digitaal? Neem dan contact op met Simone Halink.

Simone Halink - Senior Digitaal

De wereld kan beter, daar heeft iedereen ideeën over. Ik wil die ideeën ophalen, concretiseren en vertalen naar actie. Daarom ben ik Kaartenmaker bij De Argumentenfabriek.