Helder denken over bouwen en wonen

Hoe willen we wonen, werken en recreëren in de toekomst? Wat betekenen onze wensen voor de spelers op de (woning)markt? En hoe maken we bijpassend beleid dat werkt? Wij begeleiden helder denkwerk over complexe vraagstukken, om te komen tot gedragen besluitvorming en stevige, onderbouwde keuzes.

De Argumentenfabriek kijkt met een brede blik: van Waarom tot Hoe, van waarden tot belangen, van evaluatie tot toekomstbeeld, van macro tot micro, vanuit economisch, ruimtelijk, sociaal perspectief (en meer) en door de ogen van de verschillende belanghebbenden.

In de complexiteit van vraagstukken biedt de methode van De Argumentenfabriek volop voordelen. We bieden beleidsmakers grip op de veelheid van vragen en weten de kern uit het vraagstuk te treffen. We helpen bedrijven scherp te formuleren wat er anders kan en hoe. We helpen beleidsmakers van Rijk, provincie en gemeente, maar ook burgers onderbouwde keuzes te maken door alle relevante argumenten overzichtelijk in beeld te brengen. En we faciliteren een constructief gesprek tussen mensen met uiteenlopende opvattingen om tot gedragen beleid te komen op basis van feiten, argumenten en waarden.

Wij werken mét mensen, niet voor mensen. Steeds in gesprek met publiek én privaat, voor- én tegenstanders, experts én ervaringsdeskundigen. Helder, onderbouwd en koersvast op weg naar de toekomst.

Voorbeeldwerk

Denktank Toekomst van de Woningmarkt 

De Denktank Toekomst van de Woningmarkt is een initiatief van tien partners, die vanuit verschillende perspectieven op de woningmarkt door een open gesprek, los van belangen, tot vernieuwende en richtinggevende ideeën willen komen over hoe we de Nederlandse woningmarkt beter kunnen inrichten en organiseren.

Als basis voor dit gesprek ontwikkelde de denktank onder leiding van De Argumentenfabriek een moreel kompas op basis van waarden. Samen met zeventig woningmarkt-deskundigen brachten we de Waarden van wonen in kaart. Wat vinden mensen belangrijk als het gaat over wonen, welke waarden hebben zij? En: waarom? Het resultaat van dit denkwerk publiceerde de Denktank op 16 juni 2020 in ‘De toekomst van de woningmarkt: de Waarden van Wonen’. 

Klik hier op of de afbeelding hieronder om het boek gratis te downloaden. 

 

Zó leven sociale huurders in lange systemen

Hoe werken de lange systemen uit in de praktijk van mensenlevens? En welke kansen voor verbetering liggen hier? Zó leven sociale huurders in lange systemen geeft op basis van interviews met sociale huurders inzicht in de manier waarop lange systemen uitwerken in hun levens. De abstracties uit het boek Zó werken lange systemen worden in dit kwalitatieve onderzoek concreet. Bekijk in hoe lange systemen een rol spelen in het leven van sociale huurders en lees ideeën waarmee woningcorporaties het leven van huurders kunnen verbeteren.

We maakten dit boek in opdracht van De Vernieuwde Stad. Download het boek hier via onze productpagina of klik op onderstaande afbeelding. 

Met wie kan ik contact opnemen?

Meer weten over onze projecten in de sector Bouwen en wonen? Neem dan contact op met Katrin Weber. Zij is tevens een van onze directeuren.

Katrin Weber - Directeur en Chef Bouwen en wonen

Structuur aanbrengen in een berg informatie, nadenken over strategie - van trend tot implementatie, met en voor mensen aan de slag gaan, mooie dingen maken. Hier ben ik graag mee bezig. Denken en doen.