Stevig rekenwerk voor weloverwogen besluitvorming

Klanten in staat stellen om op basis van stevig rekenwerk betere besluiten te nemen. Dat is het doel van Rekenwerk, de kwantitatieve tak van De Argumentenfabriek.

Sinds augustus heeft de fabriek een team specialisten in huis om onze klanten te helpen met kwantitatieve analyses. We combineren het uitstekende rekenwerk met de klare taal, fraaie vormgeving en visualisaties die van oudsher het handelsmerk zijn van de fabriek.

Klik op de kaart om te vergroten:

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Daniël van Vuuren - Chef Rekenwerk

Cijfers geven richting. Complexe problemen bestaan uit meerdere onderdelen, waarvan op voorhand niet bekend is welke meer of minder relevant zijn. Dat vereist onderzoek op basis van data, ofwel Rekenwerk. Helder denken lukt nóg beter als je in het woud van argumenten het kaf van het koren kunt scheiden.

Daan Ooms - Economisch Onderzoeker Rekenwerk

De groeiende stroom aan gegevens maakt dat we steeds meer kunnen weten. Gegevens groeien in volume, maar ook in het aantal verschijningsvormen. Dit maakt kwantitatief onderzoek complexer en daarmee, voor Rekenwerk, leuker. Onderdeel van ons plezier is dat de resultaten van Rekenwerk eenvoudig worden gepresenteerd. Op deze manier kunnen we optimale ondersteuning bieden bij uiteenlopende vraagstukken.

Sanne Roessingh - Kwantitatief Onderzoeker Rekenwerk

Zoals alle Fabriekers wil ik onze klanten helpen om helder te denken over de problemen die ze hebben. Als kwantitatief onderzoeker doe ik dit door inzicht te bieden in de beschikbare data. Soms zijn dit gegevens die de klant zelf heeft verzameld, soms zijn het openbare statistieken of literatuur. In alle gevallen vormen de cijfers - een weerspiegeling van de echte wereld - het verhaal achter de verschillende argumenten. Beter begrip van de cijfers geeft de argumenten kleur en helpt zo te komen tot weloverwogen besluiten.

Amber Heijne - Economisch onderzoeker

We maken de hele dag door beslissingen. Dit zijn relatief kleine beslissingen zoals “wat neem ik vandaag op mijn boterham”, maar ook hele grote zoals “zal ik vandaag mijn baan opzeggen”. Bij de Argumentenfabriek wil ik kennis van hoe mensen beslissingen maken aanwenden om mensen te helpen betere beslissingen te maken.

Annikka Lemmens - Kwantitatief Onderzoeker Rekenwerk

Als kwantitatief onderzoeker help ik met het oplossen van ingewikkelde vraagstukken door antwoorden te zoeken in de data. Besluiten zijn beter onderbouwd met een duidelijke analyse. Maar hiervoor moet je wel weten hoe je uit een berg met beschikbare gegevens de meest relevante informatie kan halen. Dat is wat ik hoop bij te dragen aan Rekenwerk bij de Argumentenfabriek.

Voorbeeldprojecten

Hieronder een overzicht van de projecten van Rekenwerk.

Boek 'Minder schade door schuld'

We brengen de kosten en baten van het huidige systeem van problematische schuldafhandeling in kaart. Dit doen we op basis van literatuurstudie, waaronder Kansrijk Armoedebeleid van het CPB/SCP. Verwachte oplevering: najaar 2020. Opdrachtgever: Rabobank.

Boek 'Beleidsdoorlichting Artikel 1 van de Begroting SZW'

We beoordelen op verzoek van de Tweede Kamer of de doelen van het artikel in de periode 2012-2019 zijn bereikt en of dat op een efficiënte manier plaatsvond. Verwachte oplevering: juni 2020. Opdrachtgever: ministerie van SZW.

Tabletboek 'De zorgverzekeringswet in perspectief'

We blikken terug op 13 jaar ZVW: hoe hebben de uitgaven zich ontwikkeld en waar hangt dat mee samen? Verwachte oplevering: maart 2020. Opdrachtgever: VGZ.

Tabletboek 'Onderwijsstromen in beeld'

We verzorgen een overzichtelijke presentatie van de stromen door het Nederlandse onderwijsstelsel, met een nadruk op het mbo. Verwachte oplevering: maart 2020. Opdrachtgever: ministerie van OCW.

Workshop 'Helder denken en voorspellen'

De datamogelijkheden zijn schier eindeloos. Kun je alleen op basis daarvan goede voorspellingen maken? Of is er meer nodig? Onder andere deze vraag behandelden we in deze ééndaagse workshop. De Masterclass “Forecasting pitfalls” was daar een belangrijk onderdeel van. Oplevering: februari 2020. Opdrachtgever: Bouwinvest.

Denkkader 'Beleid voor stedelijke economische groei'

We formuleren een leidraad voor verstandige investeringen met het geld dat verkregen wordt uit de verkoop van Eneco-aandelen.  Oplevering: december 2019. Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht. [zie hier]

Presentatie 'Duurzame inzetbaarheid: er is nog veel te leren'

De potentiële baten van investeringen in duurzame inzetbaarheid zijn heel hoog, maar helaas weten we nog weinig over de beste vormgeving. Deze presentatie werd verzorgd op het congres “Betere bedrijfsresultaten door duurzame inzetbaarheid”. Oplevering: november 2019. Opdrachtgever: Bouwend Nederland. [zie hier]

Presentatie 'Economische voorspellingen komen nooit uit: hoe erg is dat?'

Het is niet eenvoudig om goede economische voorspellingen te maken in tijden van grote onzekerheid. Hoe gaan we daar het meest verstandig mee om? Deze presentatie werd verzorgd op het Horwath HTL event. Oplevering: september 2019. Opdrachtgever: ABN Amro. [zie hier]