Werken in de toekomst

Kaartenboek / WerkOpenbaar bestuur
Product Detail Image
Details:
Artikelnummer 15050
Formaat A3
Direct bestellen:

Beschrijving

Willen we meer werken of juist minder werken? Groeit onze waardering voor betaald werk, of gaan we betaald werk juist minder belangrijk vinden?

ABN AMRO, ABU en UWV hebben onder begeleiding van De Argumentenfabriek nagedacht over werken in 2026. Samen en met de hulp van een groot aantal deskundigen hebben ze tien jaar vooruit proberen te kijken. Wat zijn de belangrijkste trends? Wat gaat zeker gebeuren? Wat zijn de belangrijkste onzekerheden? Welke mogelijke scenario’s zien we opdoemen? En hoe zien die verschillende werelden, die verschillende arbeidsmarkten, er dan uit over tien jaar. Dit boek is een denkexercitie uit 2016, bedoeld als hulpmiddel voor al die werknemers, werkgevers, intermediairs, beleidsambtenaren en politici die willen nadenken over de toekomst van de arbeidsmarkt.