Kaartenboek De Sterrenschool 2.1 Maatwerk voor ieder kind

Kaartenboek / Onderwijs
Product Detail Image
Details:
Artikelnummer 0938-10043
Formaat A3
Direct bestellen:
€ 30,00 Verzendkosten € 7,95
Aantal
Downloaden

Beschrijving

De Sterrenschool biedt kinderen maatwerk door ze een eigen, gepersonaliseerde leerreis te laten volgen. Dit boek beantwoordt de vraag hoe De Sterrenschool tot deze gepersonaliseerde leerreizen komt. Het boek kent vijf stappen. Allereerst worden de leerdoelen voor kinderen op De Sterrenschool geschetst. Deze leerdoelen vallen allemaal onder een van de drie dimensies: kennis, vaardigheden en gedrag. In stap twee wordt het profiel van het kind geschetst. Op basis van het profiel van het kind kan zijn of haar leerreis worden ingericht, en dus gepersonaliseerd. Ten derde beschrijft het boek wat mogelijke aanpasbare elementen zijn in de leerreis op De Sterrenschool. Hierbinnen kan worden gevarieerd om de leerreis aan te laten sluiten bij het profiel van het kind. Ten vierde beschrijft het boek met welke vaste basiscombinaties de gepersonaliseerde leerreizen worden opgebouwd. Ten slotte is uitgewerkt hoe De Sterrenschool ingrijpt wanneer de resultaten van het kind daar aanleiding toe geven, omdat het kind voorloopt of achterloopt. De inhoud is bedacht door een denktank met experts op terrein van onderwijs en ict.

 

In opdracht van Almere Kennisstad.