Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen

Kaartenboek / WerkOnderwijs
Product Detail Image
Details:
Artikelnummer 1666-16138
Formaat A4
Direct bestellen:

Beschrijving

De Argumentenfabriek mocht het denkwerk begeleiden. Hoe ziet een praktisch haalbare ontwikkelstimulans
er uit? Dat is de vraag die we beantwoordden. We knipten het denkwerk op in vier denkstappen. In de eerste denkstap hebben we nagedacht over de rol van de overheid bij het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen. In de tweede denkstap hebben we het vertrekpunt in kaart gebracht. Wat weten we over een Leven Lang Ontwikkelen? 
Hiermee hebben we de basis gelegd voor het nadenken over concrete beleidsmaatregelen. In de derde denkstap zijn de opties verkend om een Leven Lang Ontwikkelen concreet te maken. Voor wie is het? Hoe betalen we het?
Hoe organiseren we het? Bij elk van dit soort kernkeuzes is nagedacht over de voor- en de nadelen. Het resultaat van dit denkproces is het basisvoorstel aan het kabinet: de Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS), loopbaanwinkels en een ontwikkelrekening voor iedereen.