Hoe kunnen we de zorg blijvend (ont)regelen?

Boek /
Product Detail Image
Details:
Artikelnummer Hoe kunnen we de zorg blijvend (ont)regelen?
Direct bestellen:

Beschrijving

De beweging (Ont)Regel de Zorg is nu ruim een jaar op gang. Wat hebben we tot dusverre geleerd? Tot welke problemen leidt de overmaat aan administratie in de zorg? Waaruit ontstaat de ongebreidelde groei aan administratieve handelingen? En wat
kunnen we doen om, na de eerste succesvolle serie schrapsessies en het door VWS gepubliceerde actieplan (Ont)Regel de Zorg, de zorg bestendig te ontregelen?

In dit verkennend essay probeert Kees Kraaijeveld de lessen van (Ont)Regel de Zorg helder uiteen te zetten. Doel van deze publicatie is iedereen die in de zorg werkt en geconfronteerd wordt met het heersende bureaucratisme, handvatten te geven om erover na te denken, om er onderling over te discussiëren en om er iets aan te doen. "Het bureaucratisme hebben we zelf gemaakt. We kunnen er ook zelf een einde aan maken," aldus de auteur in zijn voorwoord. 

Bekijk hier vast de Oplossingenkaart (Ont)Regel de Zorg