World of Deltares gelanceerd

Wat zijn de ontwikkelingen en thema’s waarop kennisinstituut Deltares zich richt? En welke impact heeft Deltares hiermee op bedrijven, overheden, universiteiten en burgers? In welke landen is Deltares actief? De app ‘The World of Deltares’ geeft antwoord op deze –en vele andere- vragen.

undefined

De app brengt de strategische kennisagenda voor de periode 2015-2018 overzichtelijk in kaart. De Argumentenfabriek heeft hiertoe vele medewerkers van Deltares geïnterviewd over hun werk en hun ambities.

Met de app biedt Deltares  de bredere buitenwereld - zoals klanten en onderzoekspartners- inzicht in zijn werkzaamheden. Ook legt Deltares op overzichtelijke en toegankelijke wijze verantwoording af aan de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

undefined

De Argumentenfabriek visualiseert sinds 2011 (bijna) jaarlijks het onderzoeksplan van Deltares.  Voorheen in de vorm van een kaartenboek, dit jaar voor het eerst als digitaal product. Bekijk de app