Wetsvoorstel arbeidsgehandicapten

Vandaag heeft Jetta Klijnsma, de staatssecretaris van SZW, het wetsvoorstel voor het quotum voor arbeidsgehandicapten bij de Tweede Kamer ingediend.

Aangezien het reces donderdag 3 juli begint zal de inhoudelijke behandeling pas na de zomer zijn. 

Het quotum is een complex vraagstuk met veel in elkaar grijpende aspecten. Om hier grip op te krijgen heeft De Argumentenfabriek in opdracht van Instituut GAK de Denkhulp Quotum Arbeidsgehandicapten uitgebracht. Nuttig voor alle betrokkenen om hier in de zomer kennis van te nemen!