Werkloze 45+ hebben een probleem

Wanneer ben je ‘oud’ in de ogen van werkgevers? Steeds jonger, zo blijkt. In zijn wekelijkse column in Vrij Nederland, bespreekt Kees Kraaijeveld het recente onderzoek van het UWV en CBS.

"We kunnen niet aan de ene kant de pensioenleeftijd verhogen, terwijl we aan de andere kant laten gebeuren dat werknemers steeds jonger worden afgeschreven. We kunnen niet de gemiddelde ‘uittreedleeftijd’ van de geluksvogels laten stijgen terwijl we de ‘afschrijfleeftijd’ voor de pechvogels laten dalen."

Lees de volledige column op de site van Vrij Nederland