Werken in 2030

Hoe ziet werk er in 2030 uit? Door de inzet van robots en de mogelijkheden met big data zullen onze banen veranderen. In opdracht van Windesheim in Dialoog dacht De Argumentenfabriek met deskundigen na over de vraag wat de trends zijn rond robotisering, automatisering en digitalisering. En vervolgens welke uitdagingen deze trends opleveren voor arbeid en onderwijs. Het resultaat? Een Trendskaart en een Uitdagingenkaart “Werken in 2030”. Deze kaarten boden studenten van Windesheim vandaag aan aan Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Robots worden steeds sneller en slimmer. Ook zal dienstverlening in toenemende mate digitaal plaatsvinden, zoals zorg op afstand. Met de inzet van robots zullen andere vaardigheden van werkenden belangrijk worden. Dit zijn voorbeelden van de trends die de experts op het gebied van robots en technologie identificeren. 

Deze veranderingen op het gebied van technologie kunnen werk vergaand veranderen. Daarom hebben we in twee opvolgende sessies uitdagingen in kaart gebracht die deze trends opleveren voor werk en onderwijs. De uitdagingen variëren van hoe we big data kunnen benutten in ons werk tot vragen hoe we verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid organiseren als computers beslissingen (helpen) nemen. En hoe zorgen we dat het onderwijs zich continu aanpast aan de snelle digitale ontwikkelingen? Samen met mensen uit het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen brachten we deze uitdagingen in kaart. 

Vandaag overhandigden studenten van hogeschool Windesheim de kaarten aan Mariëtte Hamer  van de SER en gingen in gesprek over uitdagingen van robotisering voor werk en onderwijs. Studenten vertelden dat robotisering soms wel beangstigend kan zijn, maar dat het ook mooie oplossingen biedt, zoals zorgrobots voor kinderen met autisme. Ook gaven ze aan dat de plek van techniek in het onderwijs tot nu toe beperkt is. Mariëtte Hamer voegde hieraan toe dat robotisering niet alleen vraagt om toename in technische vaardigheden, maar juist ook sociale vaardigheden als samenwerken en nadenken of filosoferen. De voorzitter van de SER stelt tot slot dat wij allen voor de uitdaging staan om onszelf te blijven ontwikkelen, aangezien techniek en werk zullen blijven veranderen in de toekomst.   

De Trends- en Uitdagingenkaarten zijn hier te downloaden.