Wereldhandel in beeld

Hoe brengen we de wereldhandel inzichtelijk en helder in beeld? Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelde De Argumentenfabriek voor het Centraal Planbureau de nieuwe, interactieve ‘Wereldhandelsmonitor’. Dit datapaneel toont in interactieve visualisaties hoe handelsvolume, prijzen en productiecijfers veranderen, wereldwijd en in de belangrijkste economische regio’s. De onderliggende cijfers worden maandelijks ververst.

undefined

Het CPB doet wetenschappelijk onderzoek dat politici en beleidsmakers kan helpen bij het nemen van beredeneerde besluiten. Het goed voor het voetlicht brengen van de resultaten van analyses en ramingen is daarbij cruciaal. De vernieuwde Wereldhandelsmonitor laat zien hoe een grote hoeveelheid data op een aantrekkelijke en inzichtelijke manier kan worden gepresenteerd.

Bekijk het datapaneel op www.cpb.nl/wereldhandelsmonitor