Welke zorg gebruiken 75-plussers?

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In verpleeghuizen komen alleen mensen die 24 uur zorg nodig hebben. Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceert zondag de resultaten van een onderzoek naar knelpunten en toekomstige ontwikkelingen van het langer thuis wonen door 75-plussers. Hoeveel 75-plussers zijn er eigenlijk en wat voor zorg gebruiken ze vooral? Wat zijn de kosten van de zorg die ze gebruiken? En hoe verhoudt zich dit tot oudere in andere leeftijdscategorieën?

In het boek Zó werkt de ouderenzorg van het Platform Zó werkt de zorg, staan onder meer de antwoorden op deze vragen. In het platform werken 18 partijen samen om neutrale, eenduidige en toegankelijke informatie over de zorg te ontsluiten. Zoals: Wanneer krijgt een oudere zorg uit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMo), wat is respijtzorg, hoeveel mensen werken in de ouderenzorg en welke zorg kunnen ouderen thuis eigenlijk krijgen?

Het Platform Zó werkt de zorg heeft het boek Zó werkt de ouderenzorg gemaakt samen met specialpartners ACTIZ, ANBO, Verenso, Prismant, SOON en platformpartners Vilans, SBOH, het ministerie van VWS en AAG. Andere platformpartners dachten mee over de inhoud.
 
Het boek over de ouderenzorg en de vier andere zorgboeken van het platform zijn hier in te kijken en te bestellen. Bekijk ook de gratis app.