Wat zijn de voor- en tegenargumenten van genetisch gemodificeerde gewassen?

Onlangs besloot het Europese Hof van Justitie dat heel gerichte gentechniek onder genetische manipulatie valt, waardoor technieken wegvallen waarmee gewassen kunnen worden aangepast. Zonde, vinden sommigen omdat deze kansen bieden voor een duurzame landbouw. Anderen vinden het juist goed om voorzichtig om te gaan met het aanpassen van DNA van planten, omdat het risicovol kan zijn voor de consument.

Als consument is het lastig een mening te vormen over genetische gemodificeerde gewassen, omdat er zoveel kanten aan het verhaal zitten, of we weten simpelweg niet welke aspecten een rol spelen in het debat. Tegelijkertijd staan we wel elke dag in de winkel om groenten en fruit te kopen.

Met welke risico’s moet je rekening houden? En wat telt zwaarder; de integriteit van de schepping, of juist het oplossen van een wereldwijd voedselprobleem? We brachten in 2009 in kaart wat vanuit het perspectief van de consument voor- en tegenargumenten zijn om hier helder over na te denken.