Wat mogen burger en overheid van elkaar verwachten?

De nadruk op zelfredzaamheid in onze samenleving betekent dat veel mensen niet meer gezien worden. Mensen die vroeger makkelijk mee konden komen vallen nu vaak buiten de boot. Wat opviel in alle afleveringen van Human, De publieke tribune van het afgelopen seizoen, is dat niet alleen burgers aanlopen tegen 'het systeem,' zelfs bestuurders van dat systeem voelen zich machteloos.

In de slotaflevering van 'De publieke tribune' zien we de sleutelfiguren uit de eerdere afleveringen terug. Onze Kees Kraaijeveld was er weer bij om mee te luisteren en mee te denken. Gevraagd naar wat volgens hem de rode draad van alle afleveringen was, zei hij: "In Nederland hebben we de neiging om voor elk probleem nieuw beleid met nieuwe regels te maken. In de afgelopen uitzendingen is steeds weer gebleken dat zowel mensen die gebruik (moeten) maken van dit soort beleid als mensen die het uit moeten voeren erin vastlopen omdat het in de praktijk niet passend blijkt. En door al die regeltjes krijgen mensen haast een aangeleerde hulpeloosheid." 

Bekijk de volledige uitzending op de website van Human of klik op de afbeelding hieronder: 

Meer weten? 

Neem gerust contact op met Kees Kraaijeveld