Deltion College: Wat doen we met de ict?

Wat betekent de nieuwe onderwijsvisie van het ROC Deltion College voor hun digitale onderwijsvoorzieningen? Moeten deze worden aangepast of kan alles blijven zoals het is? Om te weten hoe de gebruikers hierover denken vroeg het Deltion College ons denksessies met studenten, docenten, ondersteuners en externen te begeleiden.

In drie denksessies hebben we de wensen van de gebruikers geïnventariseerd en geprioriteerd. Het resultaat? Een heldere Informatiekaart met wensen en behoeften van gebruikers die het Deltion College meeneemt bij hun beslissing over de toekomst van de digitale onderwijsvoorzieningen.

Klik op de kaart om te vergroten: 

Meer weten?

Ook bezig met een onderwijsvisie en/of beslissingen rondom ict en wilt u onderzoeken wat De Argumentenfabriek voor u kan betekenen? Neem contact op met Anouk Mulder.