Verkenning mobiliteit 2030

Hoe komen we in 2030 van deur tot deur? Dat is de centrale vraag van de verkenning mobiliteit 2030 die wij in opdracht van Bouwend Nederland uitvoerden. Wat als we afscheid nemen van de eigen auto voor de deur en deelauto’s en deelfietsen normaal worden? Of als de overheid niet langer het bezit van de auto belast maar gebruik van weg en spoor?

Tijdens de verkenning hebben we met een divers gezelschap van deskundigen systematisch doordacht hoe ontwikkelingen op elkaar inwerken. Dit resulteert in vier verschillende mobiliteitsbeelden voor 2030, die verschillen in ons gebruik van deelvoertuigen, hoe we betalen voor mobiliteit en wat de effecten zijn op bijvoorbeeld overheidsinvesteringen, milieu en doorstroming.

Opdat de beslissers van nu beter kunnen nadenken over de effecten van hun keuzes op de lange termijn. De resultaten zijn nu beschikbaar, voor beleidsmakers, business developers, journalisten en betrokken burgers die zelf een scherper oordeel willen vormen over de toekomst van mobiliteit in Nederland.

Bekijk hier de verkenning op de site van Bouwend Nederland.