Veel verbetertips bedacht tijdens de eerste Roadshow Infectiepreventie

Medewerkers van verpleeghuizen moeten zich beter scholen en elkaar (leren) aanspreken op het niet uitvoeren van infectiepreventiemaatregelen. En leidinggevenden moeten medewerkers vragen wat ze nodig hebben om de benodigde maatregelen uit te voeren. Het zijn twee suggesties die gisteren tijdens de eerste Roadshow ‘Maatregelen voor infectiepreventie in verpleeghuizen’ in Amsterdam naar voren werden gebracht.

undefined

Zorgprofessionals discussieerden aan de hand van de Argumentenkaart Infectiepreventie over hoe verpleeghuizen direct aan de slag kunnen met betere preventie. Want de afgelopen jaren bleek uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat veel verbetering nodig is om te voorkomen dat ouderen en medewerkers infecties oplopen. Daarom hadden de GGD Amsterdam en IGZ de bijeenkomst georganiseerd.

Om het onderwerp overal onder de aandacht te brengen en vooral om concrete maatregelen te formuleren die zorgprofessionals en bestuurders direct kunnen uitvoeren om infecties onder ouderen te voorkomen, trekken de GGD’s, IGZ  en De Argumentenfabriek door het land met een serie van zes Roadshows. Volgende week is Limburg aan de beurt. 

Lees meer op de website van IGZ. 
Bekijk de Argumentenkaart Infectiepreventie