Van wie is ons geld?

In 2008 schudde de financiële sector op haar grondvesten, gevolgd door de eurocrisis. Banken zijn gered, schulden van met name Griekenland aangepakt en dankzij de bijzonder lage rente is lenen van geld bijna gratis.

Op 3 september gaat onze Chef Financiële Sector Robin Fransman bij Pakhuis De Zwijger in Amsterdam in gesprek met economen, financiële experts, wetenschappers en het publiek over de vraag of dit nog wel goed gaat: Is het nu tijd voor fundamenteler ingrepen in ons geldstelsel? Wat is de toekomst van ons monetaire systeem, wat wordt de rol van banken, fin-techs, crypto currencies en Big Data en hoe zorgen we ervoor dat het geldsysteem van de toekomst in dienst staat van de samenleving?

Lees meer over het debat 'Van Goud tot Libra'.