Update: Verkenning denktank Maatwerk in leren in het PO

Is het zinvol te proberen een denktank rond maatwerk in leren in het primair onderwijs (PO) bij elkaar te krijgen? Die vraag stond centraal op de eerste verkennende bijeenkomst met mensen uit het PO die B&T en De Argumentenfabriek in maart organiseerden.

Het antwoord is ja. Deelnemers zien dat er meerdere taaie vraagstukken zijn waar schoolleiders die (meer) maatwerk in het onderwijs willen introduceren tegenaan lopen. Het idee dat een denktank door deze lastige kwesties heen denkt en hier een publicatie over maakt zien mensen als een welkome ondersteuning voor schoolleiders en –besturen. 

We hebben een inventarisatie gemaakt van de meest voorkomende taaie vraagstukken en op basis hiervan een projectvoorstel gemaakt. De volgende stap is nu het benaderen van partijen die hier een bijdrage (in tijd en geld) aan willen leveren. Hiertoe is half mei een tweede bijeenkomst. We hopen daarna nog voor de zomer van start te gaan.

Meer weten? Meedoen? Neem contact op met onze chef onderwijs Anouk Mulder