Samenvattingskaart regeerakkoord

Wat staat er in het regeerakkoord van de coalitie VVD, CDA, D66 en CU? De Argumentenfabriek vat het samen.

Op de dag van de beëdiging van het nieuwe kabinet presenteert De Argumentenfabriek de samenvattingskaart van het regeerakkoord. De kaart geeft in één oogopslag weer wat de belangrijkste plannen van het kabinet zijn op onderwijs, zorg, wonen, werk, pensioen, sociale zekerheid en belasting. De ‘lange systemen’ zoals de Fabriek deze noemt. Zo wordt het voor werkgevers aantrekkelijker mensen in vaste dienst te nemen. En verschuift de belastingdruk van arbeid naar consumptie en milieu. Bekijk de andere hoofdlijnen op de Samenvattingskaart.