RES-kaarten geactualiseerd op basis van Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. In dit akkoord is bepaald dat gemeenten, provincies en waterschappen zes maanden extra krijgen om Regionale Energie Strategieën (RES’sen) op te stellen. Concreet betekent dit dat de partijen uiterlijk 1 juni 2020 een concept-RES dienen op te leveren en uiterlijk 1 maart 2021 een definitieve versie van de RES. De Argumentenfabriek heeft de begin juni 2019 gepresenteerde RES-kaarten geactualiseerd op basis van deze nieuwe informatie.

De handige overzichtskaarten geven antwoord op de vragen:

  • Wat is een regionale energiestrategie (RES) en hoe werken partijen hieraan regionaal en nationaal samen?
  • Wat zijn de rollen van raadsleden bij het opstellen van een regionale energiestrategie (RES) en hoe kunnen zij deze vervullen?
  • Wat zijn de dertig regio’s voor een regionale energiestrategie (RES)?

De Argumentenfabriek maakte de kaarten in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het programma Democratie in Actie.

We hopen dat de kaarten raadsleden en andere betrokken grip geven op wat er met de RES op hen afkomt.

Vragen of reageren? Neem gerust contact op met Dries Bartelink of Majelle Verbraak van De Argumentenfabriek.