Presentatie boek Leren werken met LLO (Leven Lang Ontwikkelen) in mbo

Welke rol kan een mbo-instelling pakken waar het Leven Lang Ontwikkelen betreft? Wat zijn hierbij de cruciale vragen en de mogelijke antwoorden? Dat zijn vragen die aan bod komen in het boek Leren werken met LLO.

Morgen bieden we een eerste exemplaar aan Ton Heerts van de MBO Raad. Dit doen we op een van de pre-conferenties van hét jaarlijkse mbo-event: de CVI. Hier komen meer dan duizend mensen vanuit het mbo samen om kennis en ervaring uit te wisselen.

Het boek is een denkhulp voor mbo-instellingen die zich willen (her)oriënteren op LLO. Stapsgewijs doorloopt het boek een denkmodel met vier belangrijke elementen waarover een instelling moet nadenken en beslissingen in nemen. Er staan een aantal invulkaarten in om de eigen situatie van een instelling in kaart te brengen, zo kunnen scholen direct aan de slag.

Het boek is gemaakt met deskundigen vanuit zes instellingen: Graafschap College, mboRijnland, Noorderpoort, Gilde Opleidingen, Aeres en ROC Mondriaan. Het project werd mede mogelijk gemaakt door MBO in Bedrijf.

Je kunt het boek hier bestellen, vanaf morgen is het ook als download gratis beschikbaar.