Ons onderzoek over crisissteun naar Tweede Kamer

Tijdens de coronapandemie gaf de overheid op grote schaal financiële steun aan bedrijven. Door hier voorwaarden aan te verbinden, kwam de steun vaker goed terecht. Er gingen ook stemmen op om bredere voorwaarden te verbinden aan de overheidssteun. Bijvoorbeeld: een verbod op het uitkeren van bonussen en dividenden. Of: de eis dat het steun ontvangende bedrijf moet verduurzamen. Zijn zulke voorwaarden een goed idee?

Deze vraag beantwoorden we, op genuanceerde wijze, in het onderzoek dat de minister van EZK vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

De overheid kan bedrijven op vier manieren steunen: door een bijdrage in de kosten, door compensatie voor lagere inkomsten, door kapitaalsteun of door fiscale steun.


Aan die steun kan de overheid twee soorten voorwaarden verbinden: voorwaarden die erop gericht zijn om de steun zelf zo doeltreffend en doelmatig mogelijk te maken, of voorwaarden die gericht zijn op andere maatschappelijke doelen.

Aan beide soorten voorwaarden zijn voor- en nadelen verbonden, die we uitgebreid in het onderzoek beschrijven. We trekken ook lessen uit een aantal empirische studies uit het buitenland.

Meer weten?

Neem dan contact op met Daniël van Vuuren, en bekijk eens wat Rekenwerk allemaal voor jou kan betekenen.